20/01/2021 20:20

Daily Archives: Nov 17, 2020

«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatynda köpugurly hyzmatdaşlyk

Şu günki «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky 16-njy Ministrler derejesindäki duşuşugyň dowamynda sebitleýin we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.  Türkmenistanyň...

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlere sanjym ediler

Olimpiýa oýunlary aslynda 2020-nji ýylyň tomus aýlarynda geçirmelidi, ýöne pandemiýa sebäpli 2021-nji ýylyň tomus aýlaryna süýşürildi. Ýaponiýa iş saparyny amala aşyran Halkara Olimpiýa Komitetiniň...

Ýangyç bilen işleýän ulaglaryň satylmagy gadagan ediler

Kanadanyň Kwebek welaýatynda 2035-nji ýyldan başlap, gazylyp alynýan ýangyç bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etjekdigini habar berdi. Bu döwlet hapa gazlarynyň zyňyndylaryna garşy göreşmek...

Koronawirus waksinada ýokary netijelilik

Soňky günlerde koronawirus pandemiýasyna garşy sanjym öndürmekde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi. “BioNTec  we Pfizer” farmasewtiki kompaniýalaryň gaýtadan işläp düzen waksinasy 90% göterim goragy üpjün...

Messiniň islegi

“Barselona” futbol toparynda çykyş edýän we 2021-nji ýylyň tomus aýlarynda şertnamasy tamamlanýan dünýä belli futbolçy Lionel Messi, häzirki wagtda Angliýanyň “Mançester Siti” futbol topary...

Aýralyk

Sen meni, orta ýolda goýup gideňsoň, aýralygyň nähili derejede agyrdygyna düşündim. Söýgüni öwredipdiň, ýöne sensiz durmuşda ýatlamalar bilen göreşip ýaşamaklygy durmuşdan öwrendim. Aslynda, men,...

Söýgi – duýgularyň şasy

Söýgi duýgularyň şasy hasaplanýar. Ol ynsany umyt ýaly ganatlandyryp onuň kalbyny heýjana getirýär. Her bir halkyň özüne mahsus söýgi pelsepesiniň bolşy ýaly, türkmen halkynyň...

Täze binalaryň gurluşygy üçin halkara bäsleşigi

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi birnäçe täze desgalaryň gurluşygy üçin halkara bäsleşikler yglan etdi. Şol bäsleşikler barada maglumatlar aşakda görkezilendir. *** Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi...

Türkmenistan Milan şäherinde Söwda wekilhanasynyň açmakçy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Italiýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Luçiano Galli bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ilçini jogapkärli wezipä bellenmegi bilen gutlap, R.Meredow...

Türkmenistan bilen Ýaponiýa ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...