20/01/2021 21:24

Daily Archives: Nov 10, 2020

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň desgalary açyldy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baky Bitaraplygymyzyň şany 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlup, ulanmaga berlen durmuş-medeni...

Hepdelik täleýnama (9-15-noýabr)

2020-nji ýylyň 9-15-nji noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Taryhda şu gün — 10-njy noýabr

Şu gün 10-njy noýabr, ýylyň 314-nji güni. Geliň, 10-njy noýabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Käbir eserler bäsleşikden çetleşdirildi

Hemmämize mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet sahypasy tarapyndan “Ata Watan Eserleri” atly döredijilik bäsleşikleri yzygiderli geçirilip gelinýär. Bu bäsleşik ýurdumyzyň...

BTS MTV-niň birbada dört baýragyna mynasyp boldy

Koreýa Respublikasynyň BTS aýdym-saz topary «MTV European Music Awards 2020» baýraklarynyň dördüsine mynasyp boldy. Has takygy, topar «Iň gowy aýdym», «Iň gowy topar», «Iň...

Skarlett Ingrid Ýohansson – aktrisa, aýdymçy

Köp sanly filmlerdäki keşbi bilen kino muşdaklarynyň söýgüsini gazanan amerikaly meşhur aktrisa Skarlett Ýohansson häzirki wagtda Golliwudyň iň köp hak tölenýän sungat işgärleriniň biridir. Ýaşlyk...

6G üçin emeli hemra

Hytaý Ýer orbitasyna ýörite hemra ugradyp, 6G aragatnaşyk sistemasyny synagdan geçirmegi meýilleşdirýär. Bu hemra Taýuan kosmodromdan uçuryldy, şonuň bilen orbita ýene-de 12 sany hemra...

Koronawirus waksinalaryň hasaba alynmak mümkinçiligi

Germaniýanyň “BioNTech” laboratoriýasynyň hem-de ABŞ-nyň “Pfizer” farmasewtika korporasiýasynyň koronawirus ýokanjyna garşy taýýarlan waksinalarynyň üçünji synag tapgyryndan geçendigi mälim edildi. Bu barada “Euronews” teleýaýlymynyň internet...

Zir-zibilden ýangyç öndüriler

Ýaponiýanyň “JAL” awiakompaniýasy öýde üýşýän zir-zibillerden uçarlar üçin ýangyç öndürmegi meýilleşdirýär. Howa zyňylýan hapa gazlaryň möçberini ep-esli möçberde azaltmak isleýän awiakompaniýa täze maksatnamasyny mälim...

   Soňsuz söýgüniň sakasy

                                                                (Oýlanma) Duýgularyň açylanda, sähraň hem daglaryň gülälekleriniň açylşyna meňzeşdir. Duýgy ýaşaýyşyň hem ýaşaryşyň özenidir. Ynsan üçin iň lezzetli hem iň kämil...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...