21/10/2020 18:13

Daily Archives: Oct 13, 2020

Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlarynyň hem-de professor mugallymlarynyň hem-de  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň...

Taryhda şu gün — 13-nji oktýabr

13-nji oktýabr ýylyň 286-njy güni. Geliň, taryhda 13-nji oktýabrda bolup geçen käbir taryhy wakalar bilen tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1923 - Ankara Türkiýäniň paýtagty diýlip yglan...

Hyrat şäherinde «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Konsullygynda Hyrat we Badhyz welaýatlarynyň türkmen diasporasynyň abraýly wekilleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş...

Şumaheriň rekordy täzelendi

“Formula 1” ýaryşynyň 7 gezek çempiony bolan Mihael Şumaheriň maşgalasy, “Mersedez” toparynyň sürüjisi Lýus Hemiltony  “Gran Pri” ýaryşynyň ýeňişleriň sanyny rekord bilen gaýtalady diýip,...

Taryhda has tapawutlanan oýunçy kim?

Russiýanyň “RIA Novosti” habarlar gullugy “Ace Football” metbugatyna salgylanyp, beren beýanatynda, Angliýanyň futbol milli ýygyndysynyň we “Liwerpul” toparynyň öňki ýarym goragçysy Stiwen Jerrard, futbol...

Snikers tagamly köke

Mähriban okyjylar, men size bu gezek snikers tagamly we topjagaz şekilli kökäniň taýýarlanyşy barada maglumat bermekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 1.0,5 kg-den gowrak köke ýa-da...

Durmuşda tutanýerli we batyrgaý çemeleşiň!

Professor eli gutuly synpa girdi. Gutyjygyň içindäki syçanjygy gören talyplaryň bilesigelijilikleri artdy. Professor gutyjygyň agzyny berk ýapdy. Howa gelmez derejede mäkämledi. Synpdakylara: “Bu gutujyk...

“Sputnik V”: haçan hemmelere elýeterli bolar?

Russiýanyň göni maýa goýum gaznasynyň başlygy Kirill Dmitriýew, koronawirusy sanjymy bolan “Sputnik V”  oktýabr aýynyň ahyrynda ýa-da noýabr aýynyň başynda Russiýada giňden ulanylyp bilinjekdigini...

BSGG: koronawirus sanjymy haçan taýýar bolar?

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus sanjymynyň şu ýylyň dekabrynda ýa-da 2021-nji ýylyň başynda tassyklanmaga taýýar boljakdygyny habar berdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş müdiri...

“Mançester Siti” 1 milliard ýewro sarp etdi

Halkara sport gözleg merkezi  möwsüm boýunça iň köp çykdajy çykaran Ýewropa ligasynyň toparlarynyň sanawyny düzdi. Sanawyň başyny şu ýylda iň köp çykdajy eden topar...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda 2...