21/10/2020 17:36

Daily Archives: Oct 11, 2020

Sebitiň tapawutlanan desgasy: Halkara ýanyk şikesleri bejeriş merkezi

Şu gün ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni giňden bellenilip geçildi. Saglygy goraýyş işgärleriniň hünär baýramçylygy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ýanyk şikesleri...

Gurluşygynyň ajaýyplygy bilen tapawutlanan: Estetiki merkezi

Şu gün ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde paýtagtymyz Aşgabadyň gözellgine görk goşýan ajaýyp binalaryň birine öwrülen lukmançylyk desgasy  - Estetiki merkezi...

Üýtgeşik sowgat gowşuryldy

Portugaliýa futbol milli ýygyndysynyň we “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo, aýratyn dizaýnly futbol aýakgaby sowgat edildi. 35 ýaşly hüjümçi “Milletler Ligasy” çempionatynda Şwesiýa futbol...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Çempionlar ligasynda ilkinji türk futbolçy

Mundan ozal “Galatasaraý”, “Walensiýa” we “Fenerbahçe” formalaryny geýen Mehmet Topal, “Başakşehiriň” 2000, 2010 we 2020-nji ýyllarda “Leýpsige” garşy oýnan oýnunda Çempionlar ligasyna goşulan ilkinji...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...

Myhman ataňdan uly

Hormatly Prezidentimiz türkmenleriň asyrlar boýy häsiýetinde jemlenen, mirasa sarpa goýmagyň binýadyny çuňňur pelsepeçilik, özboluşly dünýägaraýyş manysyny “Myhmansöýüjilik türkmeniň ruhy-ahlak gözelliginiň ajaýyp keşbidir” diýip belleýär....

Dünýäniň öňdebaryjy kinoprokaty

“Artisan Gateway” maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Hytaý döwletiniň kinoteatrlarynyň umumy girdejisi eýýäm 1,988 milliard dollar barabar bolup, Demirgazyk Amerikada bolsa film prokat bazarynda bolsa...