8 C
Ashgabat
2021-03-01
Baş sahypa 2020 September

Aylık Arşiv: September 2020

Ertir Halkara Ýaşulular güni

1990-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 1-nji oktýabry Halkara Ýaşulular güni diýip kesgitledi. Indi 30 ýyl bäri bu baýramçylyk dünýäniň dürli...

Ýylda 5,5 million elektrik ulagy satmagy meýilleşdirýär

“Toyota” 2025-nji ýyla çenli ýyllyk elektrik ulagynyň satuwynyň 5,5 milliona ýetmegine garaşýandygyny mälim etdi. Elektrikli awtoulaglarynyň soňky döwürde meşhurlygynyň artmagy bilen köp öndürijiler bu...

Taryhda şu gün — 30-njy sentýabr

Şu gün ýagny 30-njy sentýabrynda ençeme taryhy wakalar bolup geçen. Biz gündelik ýetirýän bu maglumatlarymyz internet maglumatlary esasynda taýýarlanýar. Şeýle gyzykly maglumatlary okyjylarymyza gündelik...

«Toyota» Türkiýäniň ikinji uly eksportçysy boldy

“Toyota” Türkiýe eksportçylary ýygnagy tarapyndan amala aşyrylan Türkiýäniň ilkinji 1000 eksporty barlagynda eksportçy hökmünde ikinji orny eýeläp, baýraga mynasyp boldy. Türkiýede işleýän Ýaponiýanyň awtoulag...

Kuweýtiň täze Emiri saýlandy

Kuweýtiň Ministrler Kabineti mirasdüşer Şazada Şeýh Nawwaf al-Ahmad al-Jabir as-Sabahyň ýurduň täze Emiri bolandygyny yglan etdi.Kuweýtdäki As-Seýf köşgünde Premýer-ministr Sabah al-Halid as-Sabahyň ýolbaşçylygynda adatdan...

“Tokio-2020”: Olimpiýa alawynyň ýörişiniň senesi mälim boldy

‘Tokio-2020” Olimpiýa alawynyň ýörişi 2021-nji ýylyň 25-nji mart güni Fukusima prefekturasyndaky “J-Village” Milli sport merkezinden başlanar. Şondan soň Olimpiýa alawy Ýaponiýanyň 47 prefekturasyny 121...

Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky syýasy gepleşikler

Türkmenistanyň we GFR-yň daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly syýasy gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, nemes tarapyna bolsa...

Koronawirus döwründe ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Wideoaragatnaşyk arkaly «COVID-19 döwründe SPEKA sebitinde we onuň çäginden daşarda ulaglaryň baglanşyklylygynyň pugtalandyrylmagy» atly Sebitleýin dialog geçirildi. Dialog Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy,...

Enrike Sereso: “Eger Messi Suares bilen bilelikde oýnasa, ähli zadyň alajy tapylar”

“Atletika” futbol toparynyň prezidenti Enrike Sereso Luis Suaresiň topara gelmegi hem-de Diýego Kostanyň geljegi hakynda gürrüň berdi. Ol bu meseleler boýunça şulary belläp geçdi:-...

Toparyň iň gymmat futbolçysy

Häzirki wagtda dünýä belli futbol tälimçileriň biri Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň Pep Gwardiola toparyna täze oýunçylary transfer edýär we toparynyň düzümini güýçlendirmek barada öz...