12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-22

Türkmenistanda Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek

Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulyşmak meselesine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi diýlip Türkmenistanyñ Döwlet Gümrük Gullugynyň web saýtynda aýdylýar. ...

Eziz Watan – bagta barýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Bedew» atly şygrynda:Guwanjymyz, şöhratymyz, şanymyz —Watandyr gursakda şirin janymyz —diýip, mähriban Diýarymyzy söýmegiň beýik nusgasyny görkezýär. Mähriban Arkadagymyzyň wasp edişi...

Taryhda şu gün – 22-nji sentýabr

Hormatly okyjylar! Geliň, şu senede ýagny 22-nji sentýabrda taryhda bolup geçen wakalar bilen tanyş bolalyň. Eger-de siz taryhy wakalary, hepdelik täleýnamalary we gyzykly ýerli...

Pakistanyň Prezidenti: «Türkmen Lideri bilen ýürekdeş söhbetdeşlik boldy»

Ozal hem habar berlişi ýaly, geçen hepdäni anna güni Türkmenistanyň we Pakistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu söhbetdeşligiň çäginde milli Liderimiz Gurbanguly...

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna...

Ekologiýa taýdan arassa ilkinji uçarlar

1970-nji ýylda esaslandyrylan fransuz awiasiýa kompaniýasy “Airbus” 2035-nji ýyla çenli işe başlamagy meýilleşdirilýän dünýäniň ilkinji ekologiýa taýdan arassa uçary üçin üç taslama öňe sürdi....

“Volvo” -dan howany arassalajy enjam

“Volvo” howany arassalaýan täze tehnologiýasyny yglan etdi. Sürüjiler indi awtoulaglarynyň içinde arassa we sagdyn howadan dem alyp, syýahata gitmezden ozal howany arassalap bilerler.Bütindünýä täsir...

“Apple”: Iň täze habarlar

“Apple” kompaniýasy indi ençeme ýyl bäri dünýäde meşhurdyr. Ol indi birnäçe ýyl bäri dünýäniň iň gymmat hususy kompaniýalarynyň hatarynda ilkinji orny eýeleýär. “Apple” kompaniýa...

Türkmen-özbek gatnaşyklary giň gerimde maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde wideomaslahat görnüşinde ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi.Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyp, iki döwletiň...

Türkmenistanda öndürilýän kompýuterler, planşetler… barada nämeleri bilýäris?

Ozal hem habar berlişi ýaly, «Agzybirlik Tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy Hy­ta­ýyň «Tong Fang» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda dürli ölçeglerdäki kompýuterleri, monitorlary, noutbuklary we beýleki enjamlary öndürýär. «Nesil»...