12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-20

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris.Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow: Birden gök asmana dikildi gözüm. Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär. Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm, Göwnüňi göterip, durnalar barýar...Durnalar barýar. Misli günlere...