8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:06

Daily Archives: Jul 7, 2020

Пресс-Релиз :Коронавирус

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса нового типа и предпринимаемыми со стороны международного сообщества комплексными мерами по противодействию этой глобальной угрозе Министерство иностранных дел...

Pizarro futbol ýoluny tamamlady

“Werder Bremen” toparynyň oýunçysy Klaudio Pizarro futbol ýoluny tamamlamak kararyna geldi. 41 ýaşly peruly futbolçy “Werder Bremen” toparynda çykyş edip başlan mahalyndan iki möwsümden...

Internetdäki moda görkezişleriniň uly ýitgisi

Koronawirus pandemiýasy moda görkezişlerine hem özüniň oňaýsyz täsirini ýetirýär. Ýylyň şu möwsüminde Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde adatça, moda hepdelikleri geçirilýär.  Oňa dünýäniň dürli künjeginden...

Ilkinji “akylly” gapysyny hödürledi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy tehnologiýanyň soňky gazananlary gündelik durmuşa ornaşdyrmaga uly üns berýär. Şonuň netijesinde, kompaniýa bu gezek “akylly” gapy döretdi. Onuň üçin 28 patent...

Medeniýet ulgamyna maliýe kömegi

Beýik Britaniýaň Ministrler kabineti teatr oýunlarynyň dowam etdirilmegi hem-de medeniýet ulgamyndaky edaralaryň işiniň ilerledilmegi üçin 1,5 milliard funt-sterling möçberinde maliýe kömegini bermegi meýilleşdirýär. Ýurduň gaznasyna...

Fransiýada täze hökümet düzüldi

Fransiýada täze hökümet düzüldi. Ýurduň ozalky Premýer-ministri Eduard Filippiň şäher häkimligine dalaşgär bolup, saýlawlarda ýeňiş gazanmagyndan soňra hökümet başlyklygyndan ýüz öwürdi. Ýurduň Prezidenti Emmanuel...

Amerikaly futbol ýyldyzynyň taryhy şertnamasy

“Kanzas-Siti Çifs” toparynyň türgeni Patrik Mahoums bilen täze şertnama baglaşyldy. Bu barada ABŞ-nyň Milli futbol ligasynyň resmi internet sahypasynda mälim edilýär. Täze şertnama laýyklykda, toparyň...

Salgyt Töleýjileriň dykgatyna!

Aşgabat şäher salgyt bölümi tarapyndan “Türkmenistan” gazetinde çap edilen  “Hususy telekeçileriň we şahsy taraplaryň dykgatyna”  diýlip ýüzlenilýän bildirişden mälim bolşuna görä, bu salgyt bölümi...

Elton Jonuň hormatyna 85 müň dollarlyk teňňe çykaryldy

Angliýanyň Korol zikgehanasy (“Royal Mint”) britan aýdym-saz sunngatynyň ýarym asyrlyk ussady Elton Jonuň döredijiligini 1 müň funt-sterlinge barabar bolan altyn teňňe bilen gutlamagy makul...

“Bosch” kompaniýasynyň geljekdäki elektrik tigiri

“Bosch” kompaniýasy elektrik tigirleriniň ulgamynyň 10 ýyllyk ýubileýini belleýän döwründe, geljekde öndürmek isleýän welosipedi bilen tanyşdyrdy. Geljekde öndürmek isleýän tigiriniň reňki suratda hem synlaýşymyz...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...