No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:53
No menu items!

Daily Archives: Jul 6, 2020

Dokuz Eylül Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dokuz Eylül uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Sanawda bolan bu Uniwersitet Türkiýäniň iň ajaýyp we owadan şäheri bolan...

Nano∞Sem∞Antika: Söz Manylarynyň Tikeleri

Eýsem “tike” näme? Bu soraga sözlüklerimiz şeýle jogap berýär: “Tike, bir zadyň kiçijik, ownujak bölegi. Öten ýyl şu gaýadan bir ýükli düýämiz uçup, her tikesi...

Ýokary okuw mekdepleri : 14 müň 337 talyp

Türkmenistanyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy. Türkmenistan boýunça ähli ýokary okuw jaýlarynyň sanawy we olara resminamalar tabşyrmak boýunça...

Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadynda

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar, hemişe bolşy ýaly, milli Liderimiz işden boş wagtyny işjeň we...

“Bawariýa” Germaniýanyň kubogyny eýeledi

Germaniýa kubogynyň finalynda "Baýer" toparyny ýeňen "Bawariýa" topary taryhynda 13-nji altyn ýeňşini gazandy. Ondan öň Mýunhen topary "Bundesligada" möhletinden öň ýeňiş gazandy. Şeýlelikde, "Bawariýa" kuboklaryň...

«7/24» birinji ýarymyň nusgalyk düzümini düzdi

Futbol çempionatlarynda bir tapgyryň, aýlawyň, birinji ýarymyň ýa-da tutuş möwsümiň nusgalyk düzümini düzmek dünýäde öňden bäri ulanylyp gelinýän tejribe. Bu tejribä eýerip, «Türkmenistan Sport»...

Iňlis türgeniniň dünýä rekordy

Iňlis türgeni Andrea Tompson log liftinde dünýä rekordyny goýdy. Türgen 135 kg agramly demir agyrlygy göterdi. 2019-njy ýylda şuňa meňzeş 129 kg agramdaky demir agyrlygy...

Iň oňat internet teleseriýaly

Telewideniýe we aýdym-saz dünýäsiniň “iň gowulary” sylaglanan 46-njy “Pantene Altyn kebelek” baýraklarynda “Puhutw-iň” meşhur önümçilik şahsyýeti iň gowy internet seriýasy baýragyny aldy. Telewideniýe we aýdym-saz...

Oskar baýragynyň eýesi Ennio Morrikon aradan çykdy

Oskar baýragyna mynasyp bolan italýan kompozitory Ennio Morrikon aradan çykdy. Günbatar görnüşindäki aýdym-sazlary bilen meşhurlyk gazanan Morrikon 88-nji Oskar baýraklarynda “The Hateful Sight” aýdymy...

Kane Uest prezidentlige ymtylýar

Meşhur amerikaly reper (aýdymçy) we Kim Kardaşýan ýoldaşy Kane Uest ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni 2020-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşjakdygyny mälim etdi. Ýöne...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...