8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:43

Daily Archives: Jul 1, 2020

Brazilýa: Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com   ...

Nanomorfologiýa: “Aýaz” Sözüniň içinden çykanlar

AÝAZ sözündäki 16 matrýoşka AÝAZ sözündäki 16 düwünçek AÝAZ sözüniň içgoşlary   Bu täzeçillik dil birliginiň içinden söz çykarmaklyga synanyşykdyr. Sözüň içinden söz çykarmak...

Oxford Üniversitesi : Koronavirüs Aşısı Başarılı

Oxford Üniversitesi koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının başarılı olduğunu duyurdu. Türk medyasında Reuters’e dayanılarak verilen haberde  aşının uygulandığı deneklerin bağışıklık kazandığı belirtildi. Haberlerde belirtildiğine göre,...

Milliarderleriň sany köpeldi

“Wealth-X” hünärmenleriniň habar bermeginde, 2019-njy ýylda milliarderleriň sany 211 adam artyp, 2825-e ýetdi, munuň özi rekord hasaplanylýar. Şeýle adamlaryň köpüsi ýagny 788 adam ABŞ-da...

Ýewropa Birleşiginiň başlyklygy Germaniýa geçdi

Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşine başlyklyk etmek iýul aýynyň başyndan Horwatiýadan Germaniýa geçdi. Bu möhlet alty aý dowam eder we 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Portugaliýa döwletine...

Awgust aýynda dünýä bazaryna çykar

“Himo Z20” elektrik welosipedine serişde toplamak üçin kampaniýa başlady, ilkinji alyjylaryna 699 dollara sargyt etmek mümkinçiligi berildi. “Himo Z20” haýal we sport dinamiki hereketlendiriş tertibini...

Täze elektron neşiri döredildi

Häzir ýurdumyzda ençeme gazetdir žurnal neşir edilýär. Olar arkaly ýurdumyzda bolup geçýän möhüm wakalar, täzelikler bilen tanyş bolýarys. Dürli mowzukdaky makalalar milli mirasymyz, medeni...

Kuassi “Bawariýa” geçdi

“Bawariýa” toparynyň resmi web sahypasynda goragçy Tangi Kuassiniň Fransiýanyň PSŽ toparyndan transfer edendigini habar berdi. 18 ýaşly fransuz futbolçysy erkin agent hökmünde Mýunhen toparyna...

Hytaýyň çempionaty başlaýar

Hytaý Futbol Assosiasiýasy milli çempionaty 25-nji iýulda başlamak kararyna geldi. Bu guramanyň metbugat gullugyna salgylanyp, “Xinhua” habar gullugy şeýle habar berýär. Bu milli çempionatyň täze...

Ýylyň iň gowy smartfony

Ýewropa enjamlar birleşigi “ýylyň iň gowy telefony” atly iň oňat enjam baýraklary bu gün öz eýesini tapdy.  Ýagny 2020-nji ýyl boýunça geçirilen bäsleşikde akylly...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...