8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:36

Daily Archives: Jun 24, 2020

Türkmenabat’tan İstanbul’a Düzenlenecek Özel Uçak Seferine Ilişkin Duyuru

Değerli Vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğimizin girişimleriyle, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkmenistan'dan Türkiye’ye dönme taleplerini Büyükelçiliğimize bildiren Türk vatandaşlarınınTürkiye'ye gidişlerinin sağlanması amacıyla,...

Russiýada çagalara kömek puly berler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin täze görnüşli koronawirusy (Covid-19) we nebitiň bahasynyň arzanlamagy sebäpli halkyň hal-ýagdaýynyň mundan beýläk-de gowulanmagy üçin maşgalalara her çaga üçin 10...

Birbada 3 rekord goýdy

Şweýsariýaly akrobat Freddi Nok pandemiýa günlerinde Alp daglarynda birnäçe gezek çykyş edip, 3 müň metr beýiklikdäki çykyşy bilen şol bir wagtyň özünde 3 sany...

Arsenal 4 oýunçysynyň şertnamasyny uzaltdy

Arsenal topary Mançester Siti bilen duşuşygynda 3:0 hasabyna ýeňilenden soň, oýunçylary bilen şertnamany uzaltmaga başlady. Arsenal topary oýunçy Dawid Luis bilen 1 ýyl şeýle-de...

Messi 33 ýaşady

Argentinanyň milli ýygyndysynyň kapitany, Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň öňdebaryjysy, dünýä futbolynyň soňky ýyllardaky parlak ýyldyzy Lionel Messi 33 ýaşady. 6 gezek “Altyn top” baýragynyň eýesi...

Türkmenistan Moskwadaky harby ýörişe gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherindäki meşhur Gyzyl meýdanda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp, dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa...

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda syýasy we ykdysady geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde syýasy we ykdysady meseleler boýunça türkmen-özbek geňeşmeleri onlaýn görnüşinde geçirildi. Wekiliýetlere Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler...

Türkmenistan bilen ÝTÖB-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky wekilhanasynynyň ýolbaşçysy F.Türkmenoglu bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşikleriň dowamynda...

Koronawirus barada nädogry maglumat

2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada nädogry  maglumatlar ýerleşdirilipdir. Hususan-da, täze görnüşli infeksiýanyň döredýän alamatlary...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...