8.9 C
Istanbul
06/07/2020 9:11

Daily Archives: Jun 2, 2020

Robotlaryň gündelik durmuşymyza ornaşmagy

Ählimiziň bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda tehnologiýalar biziň durmuşymyza içgin ornaşdy. Şolar bilen bir hatarda robotlar belli bir pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ynha, hemmämize mälim bolşy...

GYZYKLY MAGLUMATLAR

Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada...

Ýatkeşlik

Ýatkeşlik - bu näme? Adamzadyň gadymy döwürlerden bäri çözmäge synanyşýan meseleleriniň biri bolan ýatkeşlik, iň beýik alymlaryň ünsüni özüne çekipdir. Häzirki wagtda beýniniň we...

1 günde 3 smartfony satlyga çykardy

“Vivo” kompaniýasy şu ýyl diňe 5G ulgamy birikdirilen akylly telefonlar bilen işlemegini dowam edýär. Şeýle maksatlar bilen öňe barýan kompaniýa düýn “Vivo X50”, “X50 Pro”,...

“Mijia” brendli täze önümler

«Xiaomi» kompaniýasy “Weibo” web saýtynyň üsti bilen kiçi markalarynyň biri üçin täze at yglan etdi. Kompaniýanyň kiçi markalarynyň asyl ady “Mijia” bolup, indi «Xiaomi...

Martines “Barselona” golaýlaýar

Italiýanyň “Inter” toparynyň hüjümçisi Lautaro Martinez Ispaniýanyň “Barselona” toparyna geçmekçi bolýar. Onuň bu toparda ýylda 12 million ýewro aýlyk aljakdygy mälim edilýär. Şeýle hem...

Akylly telefonlaryň söwdasy pese gaçdy

“Gartner” kompaniýasynyň soňky seljermelerine laýyklykda, 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde akylly telefonlaryň söwdasy pese gaçdy. “COVID-19” pandemiýasy sebäpli Hytaýda bu ugurdaky önümçilik we söwda togtadyldy....

Messi “Barselonada” galýar

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messiniň şu ýylyň tomsunda toparyndan mugt gidip bilmeýändigi mälim edildi. 32 ýaşly argentinalynyň kataloniýalylar bilen baglaşan şertnamasynda oýunçynyň erkin...

Semagyň şertnamasynyň möhleti uzadyldy

Russiýanyň “Zenit” toparynyň ýolbaşçylary toparyň bäş tälimçisi Sergeý Semak bilen täze şertnama baglaşdylar. 44 ýaşly hünärmeniň şertnamasynyň möhleti “2+1” görnüşinde uzadyldy. Ýagny Semak ýene-de 2...

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“Barselonanyň” 9000-nji goly

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan biri hasaplanýan “Barselona” toparynyň futbol taryhyndaky 9000-nji goly hasaba alyndy. Bu gol “Barselona” bilen “Wilýareal” toparlarynyň arasyndaky 34-nji tapgyryň duşuşygynda bolup...

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...