8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:51

Daily Archives: May 21, 2020

Hytaý kompaniýasynyň ykdysady görkezijileri

“Xiaomi Corporation” kompaniýasy 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginiň netijelerini yglan etdi. Kompaniýanyñ girdejisi  49.7 milliard ýuana barabar boldy we geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 13,6 göterim...

“Samsung Galaxy Note 20” akylly telefony tanyşdyrylar

Koreýanyñ çeşmeleriniñ habar bermegine görä, “Samsung Galaxy Note 20” akylly telefonyñ tanyşdyrylyş dabarasy onlaýn geçiriler. “Samsung” akylly telefonlaryñ taryhynda ilkinji gezek şeýle derejede tanyşdyrylar....

“LG” kompaniýasynyň akylly telefony

“LG” kompaniýasy täze “LG Q61” atly akylly telefonyny alyjylara hödürleýär. 4 sany yzky kamerany özünde jemleýän bu akylly telefon amatly bahadan ulanyjylara ýetiriler. Bu...

“Xiaomi” kompaniýasyndan täze telefon

“Xiaomi” kompaniýasynyň belli smartfonlarynyň biri bolan “Redmi Note 9-yň” ady üýtgedilip, satuwa çykarylar. Akylly telefon Hytaýda “Redmi 10X” diýlip atlandyrylar. Mundan başga-da, oňa 5G...

Brigs-Taýson tutluşygy

Agyr agramda çykyş eden häzirki wagtda 48 ýaşly öñ çempion adyna mynasyp bolan Şennon Brigs, Maýk Taýson bilen boks tutluşygyny geçirmek babatda ylalaşyga gelendiklerine...

Žiru we Kabalero “Çelşide” galýar

Angliýanyň London şäheriniň "Çelsi" topary özüniñ resmi saýtynda hüjümçi Oliwýe Žiru we derwezeban Wille Kabalero bilen şertnamalaryny uzaldandygy barada habar berdi. Habar berlişi ýaly,...

21-nji maý Halkara çaý güni

Çaý — dünýäde iň köp içilýän içgileriň biri. Onuň biziň saglygymyza ýetirýän täsiri hem uludyr. Çaý adamy suwsuzlykdan gandyryp, bedenimize oňyn täsirini ýetirýär. BMG-niň...

Italiýada täze möwsüm 1-nji sentýabrda başlaýar  

Italiýanyñ futbol federasiýasy “Seriýa A” çempionatynyñ 2020/2021-nji ýyl möwsüminiñ başlanjak wagtyny belli etdi. Federasiýanyñ saýtynyñ habar bermegine görä, indiki möwsüm şu ýylyñ sentýabr aýynyñ...

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklipleri

Energetika ministrliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen wideomaslahat görnüşdäki duşuşyk geçirildi. Onda garalan meseleleriň hatarynda ykdysady taslamalar babatda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek we...

Goşulyşmazlyk Hereketiniň saglyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Goşulyşmazlyk Hereketine agza ýurtlarynyň Saglygy goraýyş ministrleriniň täze koronawirus ýokanjynyň meseleleri boýunça onlaýn...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...