8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:53

Daily Archives: May 11, 2020

Basketbol çempionaty hem ýatyryldy

Türkiýe Respublikasynda woleýbol çempionatyndan soňra basketbol boýunça milli çempionaty hem ýatyryldy. Bu barada Türkiýe Basketbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Hidaýet Türkogly habar berdi. Şu gün Türkiýäniň Basketbol...

Woleýbol çempionaty ýatyryldy

Türkiýäniň Woleýbol federasiýasynyň başlygy Akif Üstündag koronawirus ýokanjy sebäpli woleýbol ýaryşlary togtadyldy. Onuň bellemegine görä,  “Vestel Venus Soltanlar Ligasy” we “Efeler ligasy” arakesme yglan...

«Atavatan Türkmenistan» Türkmen metbugatynda

Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde...

Dünýä çempionaty 3 ýurtda geçiriler

Basketbol boýunça dünýä çempionaty 2023-nji ýylda birbada 3 ýurtda geçiriler. 2023-nji ýylda Filippinlerde, Ýaponiýada we Indoneziýada geçiriljek basketbol boýunça dünýä çempionatynyň anyk senesi mälim...

Syýahatçylar üçin täze düzgün

Türkiýe Respublikasy tomus möwsüminiň  gelmegi bilen syýahatçylyk pudagyny işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üçin ýurduň käbir ministrlikleri, şol san-da Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi sagdyn syýahatçylyk sertifikasiýa...

“Apple” ýene bir täze önümiñ üstünde işleýär

“Apple” kompaniýasy özüniñ ilkinji gezek studiýada işlenilýän “AirPods Studio” gulaklygynyñ üstünde işleýär. “AirPods Studio” gulaklygy düýbünden kabelsiz ýagdaýda öndüriler, şeýle hem “AirPods” gulaklygyñ sanawynyň...

Getži Fergusondan üstün çykdy

ABŞ-nyň Jeksonwilde (Florida) şäherinde “UFC 249” atly garyşyk söweş sungaty boýunça bäsleşik geçirildi. Bu ýaryşyň esasy wakasy Toni Ferguson we Jastin Getžiniň arasyndaky duşuşyk...

Aşgabat Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasyna goşuldy

2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň (SŞBF) agzalygyna kabul edildi. Mälim bolşy ýaly, Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasy 2012-nji ýylda...

“Disneýland” täzeden açyldy

Hytaýda koronawirus sebäpli birnäçe aýdan bäri ýapyk bolan Şanhaý şäherindäki “Disneýland” seýilgähi täzeden açyldy. Seýilgähe belli bir araçäk saklamak şerti bilen myhmanlar kabul edilip...

“Meizu 17” we “Meizu 17 Pro” smartfonlarynyň satuwy

Hytaýyň “Meizu Technology” kompaniýasy bäşinji nesil (5G) torlaryny goldamak bilen meşhur “Meizu 17” we “Meizu 17 Pro” smartfonlaryny satyp başlady. Iki enjam hem içerki...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...