04/12/2020 0:35

Daily Archives: May 11, 2020

Basketbol çempionaty hem ýatyryldy

Türkiýe Respublikasynda woleýbol çempionatyndan soňra basketbol boýunça milli çempionaty hem ýatyryldy. Bu barada Türkiýe Basketbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Hidaýet Türkogly habar berdi. Şu gün Türkiýäniň Basketbol...

Woleýbol çempionaty ýatyryldy

Türkiýäniň Woleýbol federasiýasynyň başlygy Akif Üstündag koronawirus ýokanjy sebäpli woleýbol ýaryşlary togtadyldy. Onuň bellemegine görä,  “Vestel Venus Soltanlar Ligasy” we “Efeler ligasy” arakesme yglan...

«Atavatan Türkmenistan» Türkmen metbugatynda

Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde...

Dünýä çempionaty 3 ýurtda geçiriler

Basketbol boýunça dünýä çempionaty 2023-nji ýylda birbada 3 ýurtda geçiriler. 2023-nji ýylda Filippinlerde, Ýaponiýada we Indoneziýada geçiriljek basketbol boýunça dünýä çempionatynyň anyk senesi mälim...

Syýahatçylar üçin täze düzgün

Türkiýe Respublikasy tomus möwsüminiň  gelmegi bilen syýahatçylyk pudagyny işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üçin ýurduň käbir ministrlikleri, şol san-da Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi sagdyn syýahatçylyk sertifikasiýa...

“Apple” ýene bir täze önümiñ üstünde işleýär

“Apple” kompaniýasy özüniñ ilkinji gezek studiýada işlenilýän “AirPods Studio” gulaklygynyñ üstünde işleýär. “AirPods Studio” gulaklygy düýbünden kabelsiz ýagdaýda öndüriler, şeýle hem “AirPods” gulaklygyñ sanawynyň...

Getži Fergusondan üstün çykdy

ABŞ-nyň Jeksonwilde (Florida) şäherinde “UFC 249” atly garyşyk söweş sungaty boýunça bäsleşik geçirildi. Bu ýaryşyň esasy wakasy Toni Ferguson we Jastin Getžiniň arasyndaky duşuşyk...

Aşgabat Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasyna goşuldy

2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň (SŞBF) agzalygyna kabul edildi. Mälim bolşy ýaly, Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasy 2012-nji ýylda...

“Disneýland” täzeden açyldy

Hytaýda koronawirus sebäpli birnäçe aýdan bäri ýapyk bolan Şanhaý şäherindäki “Disneýland” seýilgähi täzeden açyldy. Seýilgähe belli bir araçäk saklamak şerti bilen myhmanlar kabul edilip...

“Meizu 17” we “Meizu 17 Pro” smartfonlarynyň satuwy

Hytaýyň “Meizu Technology” kompaniýasy bäşinji nesil (5G) torlaryny goldamak bilen meşhur “Meizu 17” we “Meizu 17 Pro” smartfonlaryny satyp başlady. Iki enjam hem içerki...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...