8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:38

Daily Archives: May 4, 2020

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmegi we Türkmenistana gelmegi

Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukugy bardyr. Eger Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalary arkaly başga tertip bellenilmedik...

«Tribeca» film festiwalynyň ýeňijileri yglan edildi

«Tribeca» film festiwalynyň jemi jemlenip, ýeňijileri onlaýn arkaly yglan edildi. Oňa gatnaşan filmler esasan hem üç ugur boýunça bäsleşdiler. Olaryň içinde eminler tarapyndan iň...

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty :«Açyk ga­py­lar»

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 11-12-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da or­ta we hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry, okuw mer­kez­le­ri­niň diň­leý­ji­le­ri, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri,...

“Apple” kompaniýasynyň ABŞ-daky dükanlary gaýtadan açylýar

“Apple” kompaniýasynyň ABŞ-daky bölek satuw dükanlarynyň maý aýynda gaýtadan açyljakdygy barada habar berildi. “Apple” kompaniýasynyň direktory Tim Kuk indi söwda işini düýpli ösdürmek barada...

Garri Potterdäki wakany ýatlamak üçin 1 million haýyr-sahawat

J.K. Rowling “Garri Potter” roman seriýasyndaky möhüm wakany ýatlamak üçin öýsüz-öwzarsyzlara we maşgala zorlugynyň pidalaryna 1 million ýewro haýyr-sahawat etdi. Awtor “Hogwarts” toslama söweşiniň ýyllygynda...

Ussat aktýor Sükan Kahraman dünýesini täzeledi

Köp sanly seriallarda we filmlerde oýnan Stambul şäher teatrlarynyň baş aktýory Sükan Kahraman dünýesini täzeledi. Ol Gazanfer Özjan we Gönül Ülkü Kuruntu maşgalasy, Türkan...

‘Afrobeatyň kakasy’ Toni Allen aradan çykdy

Döwrümiziň iň gowy deprekçilerinden biri hasaplaýan “Afrobeatyň” öňdebaryjylaryndan biri bolan Toni Allen 79 ýaşynda aradan çykdy. Ol ozalky dosty Fela Kuti bilen “Afrobeat” -yň...

Şosse boýunça Ýewropa çempionaty yza süýşirildi

Şosse boýunça geçirilen welosport ýaryşynyň Ýewropa çempionaty 2021 ýyla geçirildi. Şu ýylyň 9-13-nji sentýabry aralygynda Italiýanyň Trentino şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan welosiped ýaryşy...

Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty

Halkara Suw sportlary federasiýasy (FINA) 2021-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilen dünýä çempionatynyň 2022-nji ýyla geçirilendigini mälim etdi. Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylyň tomsunda...

Neýmar 100 million ýewrodan ýüz öwürdi

Fransiýanyň «Pari-Sen-Žermen» (PSŽ) toparynda çykyş edýän braziliýaly Neýmaryň Ispaniýanyň “Barselona” toparyna dolanyp barmak üçin 100 million ýewrodan ýüz öwrendigi mälim edildi. «Mundo Deportivo” neşiriniň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...