04/12/2020 1:00

Daily Archives: May 4, 2020

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmegi we Türkmenistana gelmegi

Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukugy bardyr. Eger Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalary arkaly başga tertip bellenilmedik...

«Tribeca» film festiwalynyň ýeňijileri yglan edildi

«Tribeca» film festiwalynyň jemi jemlenip, ýeňijileri onlaýn arkaly yglan edildi. Oňa gatnaşan filmler esasan hem üç ugur boýunça bäsleşdiler. Olaryň içinde eminler tarapyndan iň...

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty :«Açyk ga­py­lar»

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 11-12-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da or­ta we hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry, okuw mer­kez­le­ri­niň diň­leý­ji­le­ri, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri,...

“Apple” kompaniýasynyň ABŞ-daky dükanlary gaýtadan açylýar

“Apple” kompaniýasynyň ABŞ-daky bölek satuw dükanlarynyň maý aýynda gaýtadan açyljakdygy barada habar berildi. “Apple” kompaniýasynyň direktory Tim Kuk indi söwda işini düýpli ösdürmek barada...

Garri Potterdäki wakany ýatlamak üçin 1 million haýyr-sahawat

J.K. Rowling “Garri Potter” roman seriýasyndaky möhüm wakany ýatlamak üçin öýsüz-öwzarsyzlara we maşgala zorlugynyň pidalaryna 1 million ýewro haýyr-sahawat etdi. Awtor “Hogwarts” toslama söweşiniň ýyllygynda...

Ussat aktýor Sükan Kahraman dünýesini täzeledi

Köp sanly seriallarda we filmlerde oýnan Stambul şäher teatrlarynyň baş aktýory Sükan Kahraman dünýesini täzeledi. Ol Gazanfer Özjan we Gönül Ülkü Kuruntu maşgalasy, Türkan...

‘Afrobeatyň kakasy’ Toni Allen aradan çykdy

Döwrümiziň iň gowy deprekçilerinden biri hasaplaýan “Afrobeatyň” öňdebaryjylaryndan biri bolan Toni Allen 79 ýaşynda aradan çykdy. Ol ozalky dosty Fela Kuti bilen “Afrobeat” -yň...

Şosse boýunça Ýewropa çempionaty yza süýşirildi

Şosse boýunça geçirilen welosport ýaryşynyň Ýewropa çempionaty 2021 ýyla geçirildi. Şu ýylyň 9-13-nji sentýabry aralygynda Italiýanyň Trentino şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan welosiped ýaryşy...

Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty

Halkara Suw sportlary federasiýasy (FINA) 2021-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilen dünýä çempionatynyň 2022-nji ýyla geçirilendigini mälim etdi. Suw sportlary boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylyň tomsunda...

Neýmar 100 million ýewrodan ýüz öwürdi

Fransiýanyň «Pari-Sen-Žermen» (PSŽ) toparynda çykyş edýän braziliýaly Neýmaryň Ispaniýanyň “Barselona” toparyna dolanyp barmak üçin 100 million ýewrodan ýüz öwrendigi mälim edildi. «Mundo Deportivo” neşiriniň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...