No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:12
No menu items!

Daily Archives: Apr 6, 2020

Amerikan futbol oýunçysy Bobbi Mitçell aradan çykdy

Waşingtonyň «Redskin» amerikan futbol toparynyň ilkinji gara oýunçysy Bobbi Mitçell 84 ýaşynda aradan çykdy. Ol bu futbol toparyna 1962-nji ýylda düzümine kabul edilýär, gysga...

Aýdymçy Luis Eduardo Aute aradan çykdy

Ispaniýanyň belli aýdymçysy  Luis Eduardo Aute 76 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol öz döreden aýdymlarynyň awtory hökmünde hem tanalýar. Aýdymçy ömrüniň ahyrynda agyr kesele...

Türkmen bedewiniň şöhraty

Mertebesi belent hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli adyl syýasatynyň netijesinde her ýylyň aprel aýynyň ilkinji gününden “Bütindünýä saglyk güni” mynasybetli sagdynlygyň we ruhubelentligiň aýy hökmünde giň...

Klose “Bawariýa” toparynyñ esasy kömekçisi bolup biler

“Bawariýa” toparynyñ hüjümçisi, dünýä belli, futbol taryhynda altyn harplary bilen adyny ýazdyran Miroslaw Klose, “Bawariýanyñ” tälimçisi Hansa-Ditera-Flikanyñ esasy kömekçisi bolup biler. Häzirki günlerde Klose...

Koutinýo täzeden Angliýa dolanyp biler

Angliýanyñ London şäherinde ýerleşen "Çelsi" toparynyñ ýolbaşçylary “Barselona” toparynyñ oýunçysy bolan Felippe Koutinýo bilen gürrüñdeşlige başlady. Braziliýaly oýunçy häzirki wagtda Mýunhen şäheriniñ “Bawariýa” toparynda...

“Barselonany” Romanýoli gyzyklandyrýar

25 ýaşly Italiýanyň “Milan” toparynyñ goragçysy asly italiýaly Alessio Romanýoli golaýda toparyny üýtgedip biler.  Romanýoli bilen Ispaniýanyň “Barselona” topary gyzyklanýar. Toparyñ ýolbaşçylary Romanýoli biziñ...

Maýa Kulyýewa “Makul Paýhas” krossword bäsleşiginiň ýeňijisi

Maýa Kulyýewa “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi tarapyndan geçirilen “Makul Paýhas” atly krossword bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Bu bäsleşik “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet sahypasy...

“Samsung”-dan üýtgeşik gulaklyk

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy “Beans” atly täze “Galaxy Buds” kabelsiz gulaklyklaryny (nauşnik) çykarmaga taýynlanýar. Enjamyň esasy aýratynlygy, noýba meňzeýän üýtgeşik görnüşli bolmagydyr. Bu täze enjamy...

Ronaldo ilkinji milliarder futbolçy bolar

“Business Insider” portalynyň habaryna görä, Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň 2020-nji ýylda karýerasynda bir milliard dollar gazanan üçünji türgen we taryhda ilkinji...

Mbappe PSŽ-de galar

Fransiýanyň «Pari San Žermen» (PSŽ) toparynyň fransiýaly hüjümçisi, dünýäniň ökde futbolçylarynyň hatarynda görkezilýän Kilian Mbappeniň şu ýyl tomusky transfer möwsüminde başga topara satylmagyna rugsat...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...