8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:46

Daily Archives: Apr 1, 2020

Umtiti “Barselonada” galarmy…

Angliýanyñ “Arsenal” we “Çelsi” toparlary golaýdaky transfer möwsüminde “Barselona” toparynyñ fransiýaly goragçysy Samuel Umtitini düzümine goşmak isleýärler. Eger-de Samuel Umtiti çykyş edýän toparyndan nägilelik...

FIFA guramasy kömek gaznasyny döreder

FIFA guramasy häzirki wagtda dowam edýän ýiti respirator keseli zerarly zyýana galan  toparlara we liga çempionatlaryna özüniñ kömek gaznasyny döretjekdigini belläp geçdi. Bu kömek...

«Apple» täze howa maglumatyny çaklaýan programma satyn aldy

«Apple» howa maglumatyny çaklaýan «Dark Sky» atly programmasyny satyn aldy. Bu kompaniýa «Android» we «Wear OS» görnüşlerini ýapmagy meýilleşdirýär. Bu programma howa maglumatyny her...

Türkmen milli deri aýakgaplary

Türkmenleriň, şeýle hem Merkezi Aziýa halklarynyň deriden ýasan ilkinji aýakgaby çarykdyr. Ol maldarlaryň we daýhanlaryň gündelik aýakgaby hasap edilipdir. Çaryk–eýlenmedik çig hamdan taýýarlanylypdyr. Köplenç...

Daşoguz welaýatynyň aýal-gyzlaryň milli başgaplary we olara salynýan nagyşlar

Arheologik maglumatlar  we ýazuw ýadygärlikleri türkmen aýal-gyzlarynyň başgaplary bilen Türkmenistanyň ýadygärlikleriniň antik we orta asyrlar döwrüne degişli aýal heýkeljiklerindäki başgaplaryň arasynda uly meňzeşligiň bardygyna...

Messi dünýä futbolynyň ösüp barýan 15 ýyldyzyny mälim etdi

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi dünýä futbolynyň ösýän ýyldyzlary hasaplanýan 15 ýaş oýunçynyň sanawyny düzdi. Argentinaly her bir futbolçy barada gysgaça düşündiriş berdi....

1-nji aprel – Guşlaryň halkara güni

1-nji aprel Ýer ýüzünde guşlaryň halkara güni hökmünde bellenilýär. Guşlary goramak boýunça halkara konwensiýa 1906-njy ýylyň 1-nji aprelinde gol çekilipdi. Bu baýramçylyk daşky gurşawy goramak...

“Google”-den mugallymlar üçin taslama

“Google” internet kompaniýasy “Öýden öwrediň” taslamasyny durmuşa geçirdi. Şu wagtky çylşyrymly döwürde mugallymlara uzak aralykdan okatmaga we netijeli okuw guramaga kömek eder. Taslama ÝUNESKO-nyň...

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...