8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:22

Daily Archives: Mar 25, 2020

Transfer möwsümi uzaldylar

Halkara Futbol Federasiýalar Bileleşigi (FIFA) guramasy futbol boýunça her ýyl gyş we tomus möwsüminde geçirilýän transfer möwsümi babatda täze karar kabul edip biler. Şonuň...

“Mançester Siti” topary Fabian Ruiz üçin göreşer

Angliýanyň “Mançester Siti” topary Italiýanyň “Napoli” toparynyñ ýarymgoragçysy Fabian Ruiz bilen gyzyklanýar. Toparynyñ tälimçisi Hosep Gwardiola 23 ýaşly oýunçynyň topardaky Dawid Silwanyñ ýerini tutup...

Gahryman Zenanyň Kyblasy – Şägirt Hakydasynda

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň umumy ýaşaýyş jaýynda 1979 – 1982-nji ýyllarda terbiýeçi bolup işlän, Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň kakasy Baýty Şagulyýew barada...

«Sonic the Hedgehog» 31-nji martda sanly görnüşde

«Sonic the Hedgehog» filmi dünýädäki kinoteatrlaryň dyknyşygyny azaltmak maksady bilen 31-nji martda sanly görnüşde tomaşaçylara ýetiriler. «Sonic the Hedgehog» filmi sanly görnüşdäki tomaşaçylara ýetiriljek...

Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy türk ilçisi bilen duşuşdy

Türkiýe Respublikasynda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýetiniň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Dr. Döwran Orazgylyjow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly...

«Waffle House» restoranlarynyň 365 sanysy ýapyldy

Amerikanyň iň meşhur restoranlarynyň biri bolan «Waffle House» restorany dünýädäki käbir sebäplere görä, ABŞ-nyň birnäçe künjeklerinde ýerleşýän 365 sany şahamçasyny ýapylandygyny habar berdi. Çünki...

«Wonder woman 1984» filmi togtadyldy

Häzirki wagtda birnäçe filmleriň görkeziliş dabarasy yza süýşirilip gelýär. «Wonder woman 1984» filmi hem dünýädäki käbir sebäplere görä, görkeziliş dabarasy togtadylan iň soňky filmdir....
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...