8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:42

Daily Archives: Mar 24, 2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystanyň Prezidenti bilen Telefon arkaly Söhbetdeşligi

Şu gün, 24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy, onuň barşynda türkmen Lideri özüniň owgan...

Tokio-2020 Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýyla geçirildi

24-nji martda Halkara Olimpiýa Komitetiniñ ýolbaşçysy Tomas Bah bilen Ýaponiýanyñ Premýer-ministri Sindze Abeniň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda Tokio-2020 oýunlarynyñ senesini yza süýşürmek...

Simeone dünýäde iň köp girdeji gazanýan tälimçidir

Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň argentinaly tälimçisi Diego Simeone dünýäniň iň köp girdeji gazanýan tälimçisi boldy. “France Football” neşiriniň geçiren seljermelerine görä, tälimçileriň girdejileri mälim edildi....

Ilon Mask Los-Anjeles şäherine kömek berdi

“Space X” we “Tesla” kompaniýalarynyñ esaslandyryjysy Ilon Mask Kaliforniýa ştatynyñ ýolbaşçylaryna we halkyna 1255 sany öýkeni arassalamak üçin emeli enjamy sowgat hökmünde berdi. Bu...

Ibragimowiç futbol ýoluny tamamlap biler

38 ýaşly Italiýanyň “Milan” toparynyň şwesiýaly hüjümçisi Zlatan Ibragimowiç tomusda öz futbol ýoluny tamamlar diýip, “La Gazzetta dello Sport” saýty habar berýär. Ibragimowiç “Milan”...

Mario öz ýoluny Italiýada dowam edip biler

Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynyñ oýunçysy Mario Gýotze öz ýoluny Italiýada dowam edip biler. 27 ýaşly Mario Gýotze bilen Italiýanyñ "Inter", "Milan" we "Napoli" toparlary...

Aç wagtymyz 7 önümi iýmekden saklanmaly

Pomidor — C witaminlerine we beýleki ýokumly maddalara baý bolmagyna garamazdan aç wagtyň iýmek maslahat berilmeýär. Pomidoryň düzüminde tanik kislotasynyň (дубильная кислота) bar....

«Intel» 1 million dollar haýyr-sahawat berdi

«Intel» kompaniýasy dünýäde «koronowirus» ýokanç keseli bilen göreşýän saglyk ulgamynda zähmet çekýän işgärlere 1 million amerikan dollary möçberinde haýyr-sahawat işini amala aşyrdy. Bu kömek...

“Real Madrid” Holland bilen gyzyklanýar

Şu ýyl tomusky transfer möwsüminde Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyñ esasy maksady Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynda çykyş edýän zehinli, ýaş oýunçy Erling Holandy öz düzümine...

BTS öz tomaşaçylaryna koreý dilini öwretmek isleýär

Häzirki wagtda K-Pop, J-Hope, RM, Jimin, BTS ýaly meşhur ýyldyzlaryň toparlary öz tanslaryny we koreý dilini wideoşekiller arkaly öwretjek bolýandyklaryny we şeýlelikde özleriniň näçe...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...