8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:17

Daily Archives: Mar 23, 2020

Hakimi Real Madrid toparynda çykyş eder

Borussiýa Dortmund toparynda kärendede çykyş edýän Aşraf Hakimi  indiki möwsümde Madridyñ Real toparynda çykyş eder. Hakimi Real Madrid topary bilen 2025-nji ýyla çenli şertnama...

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentine gutlag

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Mohammad Aşraf Ganini Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan...

Donald Tramp Nowruz baýramyny gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident, Amerikanyň halkynyň adyndan Sizi we Türkmenistanyň halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn. Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak ugrunda oňyn hyzmatdaşlyk...

Futbol Täzelikleri :Ata Watan Sport

"Nýukasl" topary tomusdaky transfer penjiresinde öz hüjümini güýçlendirmek isleýär. Nýukasl Leýpsig toparynyñ hüjümçisi Ýussuf Poulsen bilen ýakyndan gyzyklanýar diýip, Newcastle Chronicle saýty habar berýär....

Boş iş orunlary: Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy şu aşakdaky boş iş orunlary üçin dalaşgärlere garaşýar. Bildiriş bilen has içgin tanyşmak isleseňiz olaryň aşagyndaky baglanşyklara...

Futbol derwezesiniñ tory 129 ýaşynda

Russiýanyñ Krasnodar futbol topary, 1891-nji ýylyñ 23-nji martynda futbol derwezesi üçin tor döredildi diýip, öz Twitter sahypasynda belläp geçýär. 129 ýyl bäri tor ençeme...

Çelsi topary tomusda Çalowy öz düzümine goşup biler

"Çelsi" topary Russiýanyñ "SSKA" toparynyñ hüjümçisi Fýodor Çalow bilen gyzyklanýar diýip, Express saýty habar berýär. Şeýle hem Kristal Pelas we West Hem toparlaryny bu...

“Barselona” topary Aleks Telles bilen gyzyklanýar

Portugaliýanyñ "Portu" toparynda çykyş edýän goragçy Aleks Telles bilen "Barselona" topary ýakyndan gyzyklanýar diýip, Sport.es saýty habar berýär. Kataloniýa klubynyñ maglumat bermegine görä, Betis...

Tokio 2020 oýunlary süýşirilmegine garaşylýar

Şu ýylyň iýul aýynda geçiriljek Tokio-2020 tomusky Olimpiýa oýunlary bilen, halkara Olimpiýa oýunlary komiteti türgenleriň we myhmanlaryň «koronawirus» ýokanç keseli bilen ýüzbe-ýüz boljak töwegelleçilikleri...

Redmi K30 Pro 24-nji martda satuwa çykarylar

Redmi brendi bilen dünýä belli bolan akylly telefonynyň täze nesli «Redmi K30 Pro» ady bilen 24-nji martda satuwa çykarylar. Redmi akylly telefonynyň bu görnüşi...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...