8.9 C
Istanbul
04/07/2020 19:14

Daily Archives: Mar 19, 2020

Türkmenistan Doganlyk Eýrana Ynsanperwerlik Kömegini Berýar

Hoşniýetli goňşuçylygyň asyl däplerine we ýokary adamkärçilik gymmatlyklaryna ygrarly bolmak bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, doganlyk ýurduň çäginde täze...

Leroý Sane üçin 5 ýyllyk şertnama hödürlendi

Germaniýanyň “Bawariýa” topary Angliýanyň “Mançester Siti” toparynda oýnaýan Leroý Saneni satyn almagy meýilleşdirýär. Şu ýylky möwsümiň ahyrynda bu transferiň başa barmagyna garaşylýar. German toparynyň sport...

Täze Watch GT 2e akylly sagaty çykdy

Huawei kompaniýasy öz akylly telefonlary bilen bir hatarda, akylly sagatlaryny hem hödürlär. Ýakyn günlerde Huawei kompaniýasy Watch GT 2e akylly sagadyny görkezer. Akylly sagat...

Täze Macbook Air 2020 ulanyşa hödürlener

Apple kompaniýasy täze görnüşli Macbook Air 2020 netbugyny hödürledi. Macbook Air klawiýaturasy gaýçy görnüşde ýasalan. Netbuk 13,3 Retina Matrisa ekrany bilen ornaşdyrylar. Klawiýaturasy gaýçy görnüşde...

Dünýäniň ilkinji goşa ekranly telewizory

“Hisense” kompaniýasy 8K durulykly dünýädäki ilkinji goşa ekranly telewizoryny köpçülige hödürledi. Goşmaça displeý gönüden-göni esasy ekranyň aşagynda ýerleşýär. Bu ýerde habarnamalary we degişli maglumatlary...

“Çelsi” topary Koutinýo bilen gyzyklanýar

Bawariýa toparynda kärende-de oýnap ýören Felippe Koutinýo indiki möwsümde Angliýanyñ Çelsi toparynda çykyş edip biler diýip, Sport.es saýty habar berýär. Çelsi topary Barselona topary...

Apple täze iPad Pro telefonyny tanyşdyrdy

Apple kompaniýasy täze iPad Pro öndürdi. Dünýädäki käbir meseleleri boýunça iPad Pro-ny kompaniýanyñ isleýşi ýaly hödürläp bilmedi, öz saýtynda tanyşdyrylyş wideosyny ýerleşdirdi. iPad Pro-nyñ esasy...

Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlary gijikdirilýär

Ýaponiýada geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gresiýadan Tokio şäherine gelendigine garamazdan, häzirki wagtda bu oýunlaryň dünýädäki käbir sebäplere görä yza süýşürilmegine getirdi. Bu ýerde diňe...

«Samsung» kompaniýasy «Galaxy M21» akylly telefony bilen tanyşdyrdy

«Samsung» 12,999 dollar bahasy bilen 48 MP kameraly «Galaxy M21» telefony bilen tanyşdyrdy. Bu telefon üç kameradan ybarat bolup, olaryň biri 48 beýlekisi 8...

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanyşygyny sanlylaşdyrmak boýunça iş maslahaty

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamynyň işleriniň utgaşdyrylmagyna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...