8.9 C
Istanbul
04/07/2020 18:06

Daily Archives: Mar 17, 2020

Hormatly Prezidentimiz Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak boýunça meýilleşdirilen iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň...

Söwda senagat edarasynda sergi geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň telekeçileriniň 200-den gowragy öz öndürýän önümleri...

Sergeý Prýadkin täze möhlete saýlandy

17-nji martda Russiýa çempionatynyñ toparlarynyň ýygnagynda Russiýanyñ Premier Ligasynyň ýolbaşçysy Sergeý Prýadkin täze möhlete saýlandy. Bu jogapkärçilikli wezipäni 2015-nji ýylda saýlanan Sergeý Prýadkin ýene-de...

Ýaponiýada Olimpiýa oýunlarynyñ ýörişi tomaşaçysyz geçiriler

Olimpiýanyñ alawy Fukuşima şäherinde tomaşaçysyz geçiriler diýip, Tokio-2020 Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ýolbaşçysy Tosiro Muto habar berýär. Olimpiýa oýunlarynyñ alawy 12-nji martda Gadymy Olimpiýadan...

Honda 5 aýry yklymda tapawutlanan futbolçy

Ýaponiýaly futbolçy Keisuke Honda häzirki wagtda Braziliýanyň “Botafogo” toparynda oýnaýar. Golaýda ol bu toparynyň düzümine tapawutlanmagy başardy. Şeýlelikde ol 5 aýry yklymda tapawutlanyp, uly...

Sportda transfer täzelikleri…

"Barselona" topary öz hüjümçisi Osman Dembele bilen hoşlaşmak isleýändigini bildirdi. "As" saýtynyñ habar bermegine görä, fransiýaly Dembele her möwsümde köp şikes alýandygy üçin “Barselona” topary...

Kino sungatynyň döreýşi

Kinematograf sözi fransuz “Cinematographie” sözünden gelip çykýar. Bu söz hem iki sany Grek sözleriň birikmesinden, ýagny “Cinema (Kinema – hereket) + graphe (Graphein –...

Ýewropa çempionaty 1 ýyl yza süýşürildi

2020-nji ýylyň 12-nji iýuny-12-nji iýuly aralygynda geçirilmegi göz öňünde tutulan futbol boýunça Ýewropa çempionaty 2021-nji ýylda geçiriler. Bu barada Ýewropanyň Futbol Federasiýasynyň (UEFA) sebitiň...

“Amazon” 100 müň işgär alýar

ABŞ-nyň “Amazon” onlaýn söwda kompaniýasy dünýäde bolup geçýän wakalar sebäpli nagt däl hasaplaşyk arkaly söwda amallarynyň ýokarlanandygyny göz öňünde tutup, ABŞ-da 100 müň işgär...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...