8.9 C
Istanbul
03/07/2020 19:13

Daily Archives: Mar 16, 2020

Ýewropa çempionatynyň ykbaly

Italiýa "Euro-2020" futbol çempionatyny dünýäde häzir bolup geçýän wakalara laýyklykda, çempionatyñ senesini üýtgetmek üçin Ýewropanyň Futbol Federasiýasyna (UEFA) haýyş bilen ýüzlendi. Şol sanda Italiýanyñ...

Ähli dükanlaryny iki hepdelik ýapar

Bilşimiz ýaly, dünýäni gurşap alan wirus sebäpli dürli ýurtlardaky ähli şereketler wagtlaýynça togtadylýar. Şol sanda  “Apple” kompaniýasy hem  Hytaýdaky bar bolan dükanlaryny mart aýynyň...

“Liwerpul” iň gymmat düzümli topar

Исследовательский центр “CIES Football Observatory” barlag merkezi Ýewropanyň düzümi iň gymmat futbol toparlarynyň sanawyny taýýarlady. Barlagda Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlary – Angliýanyň “Premýer ligasy”, Ispaniýanyň “La...

Habib Nurmagomedow-Toni Fergýuson tutluşygy geçiriler

UFC-niñ Prezidenti Dana Uaýt geljekki tutluşyk, ýagny russiýaly Habib Nurmagomedowyñ we amerikaly Toni Fergýusonyñ arasyndaky geçiriljek duşuşyk hakda belläp geçdi. Dana Uaýt:"Biz bu tutluşygy...

Golowin şertnamasynyň möhletini uzaltdy

Fransiýanyň «Monako» toparynyň düzüminde çykyş edýän russiýaly ýarymgoragçy Aleksandr Golowin topary bilen täze şertnama gol çekişdi. Täze şertnamanyň möhleti 2024-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanar. Golowin...

Sportuñ sanly setirlerinde…

Dünýädäki käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli futbol äleminde öñdebaryjy çempionatlar togtadyldy. Ýöne Russiýa, Braziliýa, Awstraliýa, Türkiýe çempionatlarynda az janköýerleriñ barmagynda häzirlikçe duşuşyklar dowam edýär. Agzalan...

«Sanly çözgüt — 2020» atly bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurdumyzyň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti...

Täze “Redmi Note 9S” akylly telefony hödürlener

“Xiaomi” kompaniýasy 23-nji martda täze “Redmi Note 9S” akylly telefonyny hödürlär. Täze akylly telefon Malaýziýanyñ bazarlarynda satylar. Beýleki ýurtlarda bu telefonyň başga at bilen...

Wan de Bek bilen gyzyklanýarlar

Niderlandlar Patyşalygynyň milli ýygyndysynyň hem-de «Aýaks» toparynyň ýarymgoragçysy Donni wan de Bek bilen güýçli toparlar gyzyklanyp başladylar. Tomusky transfer möwsüminde bu futbolçyny Angliýanyň “Mançester Ýunaýted”...

Aktýor Lorenzo Brino aradan çykdy

«7-nji Jennet» (7th Heaven) atly filmiň esasy gahrymanlarynyň biri Lorenzo Brino 21 ýaşynda awtoulag heläkçiliginde aradan çykdy. Brino öz dogduk şäheri Kaliforniýada awtoulagyny sürüp...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Ýewropada bitewi töleg ulgamy peýda bolar

Öňümizdäki ýylda Ýewropa Bileleşiginde täze umumy ýewropa töleg ulgamy dörediler. Ol hem “European payments initiative (EPI)” diýlip atlandyrylar. Bu töleg ulgamyny döretmek işine Fransiýadan,...

Leroý Sane “Bawariýa” toparyna geçdi

Germaniýanyň Mýunhen toparynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, 2025-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli 24 ýaşly futbolçy bilen şertnama baglaşyldy. Geljek hepde ýarym goragçynyň täze möwsüme...

“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary

“Hopper HQ Instagram” gözden geçiriş hyzmaty “Instagram” jemgyýetçilik tory arkaly iň köp pul gazanan meşhurlaryň sanawyny çykardy. Sanawyň başynda 1 million dollar gazanan Golliwudyň...

Iň meşhur daşary ýurt filmleri (IMDb iýul maglumatlary)

Daşary ýurt filmlerine tomaşa etmek isleýänler üçin kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň we dünýäniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan...