8.9 C
Istanbul
04/07/2020 18:21

Daily Archives: Mar 13, 2020

Şu gün – Bütindünýä uky güni

Her ýylyň mart aýynyň ikinji doly hepdesinde anna güni Bütindünýä uky güni bellenilýär. Bu baýramçylyk ilkinji gezek 2008-nji ýylda peýda boldy. Uky bedeniň kadaly işlemegi...

“Kanýon” kompaniýasy zenanlar üçin akylly sagat döretdi

Kanýon kompaniýasy zenanlar üçin "Marzipan" atly smart sagadyny öndürdi. Akylly sagady 3 reñkde hödürlener. Sagadyñ aýratynlyklary: Suwyñ 1metrlik çuňlugynda suw geçirmeýär. Sagatyñ kemeri deri we...

«Golf» ýaryşy yza süýşürildi

Amerikanyň professional golfçylar birleşigi guramagynda geçirilýän  «PGA Tour» atly golf bäsleşigi käbir sebäplere görä togtadyldy. Bu bäsleşigiň geçiriljek senesi ýene üç hepdeden belli bolmagyna...

BAE-den Marsa ylmy syýahat

Birleşen Arap Emirlikleri, howanyň üýtgemegini öwrenmek üçin tomusda “Umyt” atly zonduny Mars planetasyna iberer. Alymlaryň pikirine görä, Mars planetasyndaky täsir eden üýtgeşmeleri öwrenmek, Ýer...

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G akylly telefony satuwa çykaryldy

Koreýanyñ Samsung kompaniýasynyñ çykarýan telefonlarynyñ hatarynda birinji ýerde Samsung Galaxy S20 Ultra 5G durýar diýip belläp geçýär. Akylly telefonyñ kamerasy 8K enjamy ýerleşdirilen. Hat-da...

Dana Zatopkowa aradan çykdy

Sportuň naýza zyňmak görnüşi boýunça dünýä belli çempion Dana Zatopkowa 98 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Çehiýanyň Sport baradaky komitetiniň başlygy Jiri Kejwal: "Zatopkowa ajaýyp...

Üstünlige barýan ýol

Adamlar durmuşda üstünlik gazanmaga her dürli pikir bilen garaýarlar, käbirleri üçin bolsa ol ýönekeýje bir söz. Eger biz üstünlige we üstünlige nädip ýetmelidigine dogry...

Apple kompaniýasy täze iPhone 12 telefonyny hödürlär

iPhone 12 telefonynda World Facing atly 3D kamerasy ýerleşdiriler. iPhone kompaniýasynyñ hünärmenleri bu proýektiñ üstünde eýýäm iki ýyldan bäri üstünde işläp gelýärler, telefonda 3D...

Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynda iş saparynda boldy

Milli Liderimiz Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Amyderýa jülgesiniň senagat düzüminiň täze iri gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu sebitde durmuş-ykdysady taslamalaryň ilerledilişi...

Gadymy Olimpiýada XXXII Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy

Gadymy Olimpiýada XXXII Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakylýar. 19-njy martda Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gresiýanyň paýtagty Afiny şäherindäki “Panatinaikos” stadionynda  Ýaponiýanyň guramaçylyk komitetiniň wekiliýetine gowşurylar. Taryhda ilkinji...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...