8.9 C
Istanbul
08/04/2020 6:29

Daily Archives: Mar 10, 2020

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary

11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary başlanýar, milli Liderimiziň bu sapary azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewiň çakylygy boýunça amala aşyrylýar. Türkmenistany we...

Täze “Xiaomi Mi 8 explorer edition” atly akylly telefony

“Xiaomi Mi 8 explorer” atly täze akylly telefonyñ aýratynlyklary: “Mi 8 explorer” akylly telefony “Qualcomm Snapdragon 845” bilen ornaşdyrylan. “Mi 8 explorer” 6.21 dýumli...

“Liwerpulyň” çempionlygyna 2 tapgyr galdy

Angliýanyñ “Premýer ligasynyň” şu möwsümdäki çempiony 2 hepdeden soň mälim bolup biler. Häzir bu ugurda ynamly öňe barýan we ýeňişli ýollaryna dowam etdirýän “Liwerpul”...

“Çelsi” futbol toparynyñ doglan güni

10-njy mart Angliýanyñ “Çelsi” futbol toparynyñ doglan günüdir. “Çelsi” futbol topary 115 ýyl mundan ozal, ýagny 1905-nji ýylyñ 10-njy martynda esaslandyrylypdyr. Ozal toparyñ ady...

“Alibaba”-nyň esaslandyryjysy Aziýanyň iň baý adamy

Hytaýyň “Alibaba” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jek Ma Aziýa yklymynyň iň baý adamy boldy. Bu barada “Bloomberg” habarlar gullugy habar berýär. Hytaýyň internet-söwda korporasiýasynyň ýolbaşçysy bolan Jek...

Üstünligiň formulasy

Salam mähriban okyjylar! Men öz sözümiň başyny bahar paslynyň gelmegi bilen we ýetip gelýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýüregimden gutlamak bilen başlamagy makul...

Aýnasyz «Nikon Z50» tanyşdyryldy

“Nikon” kompaniýasy her ýylda surat alýan enjamlaryň kämil görnüşini halk köpçüligine ýetirýär. Ynha, ýakynda satuwa çykjak “Nikon Z50” kompaniýanyň iň naýbaşy önümleriniň birine öwrülmegine...

Çempionlar Ligasynda 1/8 final tapgyrynyñ jogap duşuşyklary geçiriler

Şu hepdede futbol janköýerleri üçin UEFA-nyñ Çempionlar Ligasynyñ 1/8 tapgyrynyñ jogap duşuşyklary garaşýar. Mart aýynyñ 11-ne gije sagat 01:00-da iki duşuşyk geçiriler. Germaniýanyñ “Leýpsig”...

UEFA 2022-niň final duşuşygy Budapeştde geçiriler

Futbol boýunça 2022-nji ýylyň Ýewropa ligasynyň final duşuşygy Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäheriniň «Puskás Aréna» stadionynda geçirmek meýilleşdirilýär. Bu oýun stadionyň iň köp tomaşaçyly oýny...

Ot galyndylaryndan bioýangyç öndürilýär

Angliýanyň «Ecotricity» ýaşyl energiýa kompaniýasy orlan gazonlaryň galyndysyndan bioýangyç almagyň ýoluny tapdy. Şeýlelikde, bioýangyjyň ýene bir täze çeşmesi peýda boldy. Munuň üçin kompaniýanyň wekilleri seýilgählerde...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...