18.3 C
İstanbul
26/02/2020 16:27

Günlük Arşiv: Feb 8, 2020

Hindi oglanjygyň üstünligi

Heniz 12 ýaşyndadygyna garamazdan, batyrgaýlygy bilen dünýä metbugatynda öz adyny ýazdyrdy. Bu ýerde gürrüň Hindistanyň raýaty 12 ýaşly Kaamýa Karthikeýan barada barýar. Ol meşhur ýaş dagçy hökmünde tanalýar. Golaýda ol 7 müň metr belentlikdäki Akonkagua dagynyň belent gerşine çykmagy başardy.

Hindi oglanjygyň üstünligi

Heniz 12 ýa√Ö≈∏yndadygyna garamazdan, batyrgaýlygy bilen dünýä metbugatynda öz adyny ýazdyrdy. Bu ýerde gürrü√ÖÀÜ Hindistany√ÖÀÜ raýaty 12 ýa√Ö≈∏ly Kaamýa Karthikeýan barada barýar. Ol me√Ö≈∏hur ýa√Ö≈∏ dagçy hökmünde tanalýar. Golaýda ol 7 mü√ÖÀÜ metr belentlikdäki Akonkagua dagyny√ÖÀÜ belent ger√Ö≈∏ine çykmagy ba√Ö≈∏ardy.

Täze futbol çempionaty döreýär

Ýewropany√ÖÀÜ iri 5 sany futbol boýunça milli çempionatlaryna ýene-de bir bäsde√Ö≈∏ döredýär. Häzirki wagtda Ýewropada Angliýany√ÖÀÜ, Germaniýany√ÖÀÜ, Ispaniýany√ÖÀÜ, Fransiýany√ÖÀÜ hem-de Italiýany√ÖÀÜ milli çempionaty öz du√Ö≈∏u√Ö≈∏yklary bilen futbol janköýerlerini özüne bendi edýär.

Türkmen ykdysadyýeti 6,3 göterim ösdi

Şu ýylyň 8-nji  fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2019-njy ýylyň jemlerine seredildi. Mejlisiň dowamynda edilen hasabatlara laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýeti 2019-njy ýylda 6,3 göterime eýe boldy. Hasabat döwründe senagat pudagynda ösüş depgini 4,1, söwdada 14,2, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 göterime barabar boldy. Önümleriň eksporty 2018-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 4,6 göterim ösdi hem-de 9 milliard manatdan hem artdy.

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümindäki täzelikler

2019-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde guramaçylyk wezipelerine hem seredildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada birnäçe Permanlara gol çekdi.

Transfer üçin 889 million ýewro

Ýewropany√ÖÀÜ ö√ÖÀÜdebaryjy futbol çempionatlarynda gy√Ö≈∏ky möwsümde futbolçy transferleri üçin 889 million ýewro sarp edildi. Ýewropany√ÖÀÜ futbol çempionatynda transfer üçin i√ÖÀÜ köp maliýe seri√Ö≈∏deleri Angliýany√ÖÀÜ milli çempionatynda sarp edildi. Möwsümi√ÖÀÜ i√ÖÀÜ gymmat oýunçysyny “Mançester Ýunaýted” topary satyn aldy.

Türkmenistanda 2020-nji ýylda 2100 tonna pile öndüriler

Türkmenistanda dokma senagaty pudagy üçin gymmatly çig mal bolan pile öndürmek i√Ö≈∏i döwrebap derejede ösdürilýär. Her ýyl ýurdumyzy√ÖÀÜ ýüpekçileri ýüpek gurçugyny√ÖÀÜ pilesini taýýarlamak baradaky √Ö≈∏ertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirýärler.

Bakanlar Kurulu Toplantısı: yeni atamalar ve 2020 hedefleri

Türkmenistan Devlet Ba√Ö≈∏kan√Ѭ± Say√Ѭ±n Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu’nun geni√Ö≈∏letilmi√Ö≈∏ toplant√Ѭ±s√Ѭ±n√Ѭ± gerçekle√Ö≈∏tirdi. 2019 y√Ѭ±l√Ѭ±n√Ѭ±n genel olarak de√Ñ≈∏erlendirildi√Ñ≈∏i toplant√Ѭ±da, kabinede revizyona gidildi. Bir dizi atamalar gerçekle√Ö≈∏tirildi. Vilayet valilerin görev yerleri de√Ñ≈∏i√Ö≈∏tirildi. Yeni bakanl√Ѭ±k kuruldu.
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan’ın Tarafsızlık yıldönümü Uşak’ta kutlandı

Türkmenistan’da 2020 yılının ‘Türkmenistan – Tarafsızlık Ülkesi’ ülkesi ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü vesilesiyle etkinlik düzenlendi. İki ülke milli marşlarının çalınması ile...

Türkmenistan’ın koronavirüs ile mücadelesi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hastalıkların Yayılmasıyla Mücadele Olağanüstü Komisyon Başkanı Pürli Agamuradov ve Sağlık Bakanı Nurmuhammet Amannepesov...

Türkiye’de Türkmenistan’ın ‘Tarafsızlık’ konseri

25 Şubat 2020 tarihinde Türkiye’nin Karabük üniversitesinde Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü ve 2020 yılı ‘Türkmenistan-Tarafsızlık Yurdu’ sloganı dolayısıyla Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçiliği tarafından konser programı...

Türkmenistan Yabancı yatırımlar hukuku Dubai’deki sunumum konusu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde devam edem Uluslararası Petrolgaz Road Show Forumu’nda Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Av. Dr.Döwran Orazgylyjow Türkmenistan’ın yabancı...