18.3 C
İstanbul
26/02/2020 16:39

Günlük Arşiv: Feb 4, 2020

Möhüm desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşmak

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow A√Ö≈∏gabat √Ö≈∏äherini√ÖÀÜ häkimi √Ö≈æ.Durdylyýewi√ÖÀÜ haýy√Ö≈∏y boýunça paýtagtymyzy√ÖÀÜ düzümini mundan beýläk-de ösdürmegi√ÖÀÜ taslamalary, dürli maksatly desgalary√ÖÀÜ gurlu√Ö≈∏ygyndaky i√Ö≈∏leri√ÖÀÜ ýagdaýy bilen tany√Ö≈∏dy. I√Ö≈∏ saparyny√ÖÀÜ bar√Ö≈∏ynda, döwlet Ba√Ö≈∏tutanymyz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna baryp gördi hem-de Türkmenistany√ÖÀÜ Prezidentini√ÖÀÜ Ahalteke atçylyk toplumynda idedilýän bedewler bilen didarla√Ö≈∏dy.

Ynsan oglunyň agyrlygynyň bilim, üşük bilen kesgitlenýändigini beýan eder

6.YNSAN OGLUNY√Ö‚İ AGYRLYGYNY√Ö‚İ BILIM, Ü√Ö≈æÜK BILEN KESGITLENÝÄNDIGINI BEÝAN EDER

Muhtar Kent : Hiç haçan “Men muny oňarmaýan” diýmedim

Coca–Cola kompaniýasyny√ÖÀÜ Ba√Ö≈∏ Direktory bolup i√Ö≈∏län amerikan–türk i√Ö≈∏ewüriMuhtar Kent bilen söhbetde√Ö≈∏lik

Dubai’de “Türkmenistan Petrol ve Gaz” Forumu

Türkmenistan’√Ѭ±n 2020 y√Ѭ±l√Ѭ±ndaki Uluslararas√Ѭ± Petrol ve gaz forumu, 24 √Ö≈æubat 2020 tarihinde Dubai'de gerçekle√Ö≈∏tirilecek. Dünyan√Ѭ±n 20'den fazla ülkesinden 80 √Ö≈∏irketi ve kurulu√Ö≈∏u, hükümet delegasyonunu ve ticaret √Ö≈∏irketlerini temsil eden 200'den fazla delege kat√Ѭ±l√Ѭ±mlar√Ѭ±n√Ѭ± onaylad√Ѭ±. Uluslararas√Ѭ± petrol √Ö≈∏irketlerinin liderleri ve Türkmenistan hükümetinin yetkilileri ile Türkmenistan'√Ѭ±n petrol ve gaz sektöründeki yat√Ѭ±r√Ѭ±m f√Ѭ±rsatlar√Ѭ±n√Ѭ± görü√Ö≈∏ecekler.

Dubai hosts International Roadshow “Oil and Gas Turkmenistan”

International Roadshow "Oil and Gas Turkmenistan 2020" in Dubai will commence on February 24, 2020 and it has already attracted over 200 delegates, representing 80 companies and organizations, governmental delegations and trading firms from over 20 countries of the world. Leaders from international oil companies and senior management of Turkmenistan government will discuss investment opportunities in oil and gas sector of Turkmenistan.

Türkmenistanyň pomidorlary Russiýanyň we Ukrainanyň bazarynda

Türkmenistanda öndürilýän pomidorlar Russiýany√ÖÀÜ hem-de Ukrainany√ÖÀÜ bazarlarynda uly islegden peýdalanylýar. Russiýany√ÖÀÜ Leningrad sebitini√ÖÀÜ Iwangorod √Ö≈∏äherindäki bazarlarynda türkmen pomidorlaryny görmek bolýar.

Türkmen domatesleri Rusya ve Ukrayna pazarında

Türkmenistan’da üretilmekte olan domatesler Rusya pazar√Ѭ±nda büyük ilgi görmektedir. Rusya’n√Ѭ±n, Leningrad bölgesi √Ѭ∞vangorod √Ö≈∏ehrinde Türkmenistan’da üretilen domatesler mü√Ö≈∏terilerine ula√Ö≈∏t√Ѭ±r√Ѭ±lmaktad√Ѭ±r.

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistany√ÖÀÜ çempiony

Ýa√ÖÀÜy-ýakynda Türkmenistany√ÖÀÜ Sport we ýa√Ö≈∏lar syýasaty ministrligini√ÖÀÜ we Türkmenistany√ÖÀÜ Kü√Ö≈∏t federasiýasyny√ÖÀÜ ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerle√Ö≈∏ýän Sport we ýa√Ö≈∏lar syýasaty ba√Ö≈∏ müdirligini√ÖÀÜ Ýöritele√Ö≈∏dirilen kü√Ö≈∏t we √Ö≈∏a√Ö≈∏ka mekdebinde 8, 12, 16 ýa√Ö≈∏a çenli ýetginjekleri√ÖÀÜ arasynda Türkmenistany√ÖÀÜ birinjiligi

Dubaýda “Türkmenistany√ÖÀÜ nebiti we gazy-2020” forumy geçiriler

Birle√Ö≈∏en Arap Emirliklerini√ÖÀÜ me√Ö≈∏hur i√Ö≈∏ewürlik hem-de syýahatçylyk √Ö≈∏äheri hasaplanýan Dubaýda √Ö≈∏u ýyly√ÖÀÜ 24-25-nji fewralynda “Türkmenistany√ÖÀÜ nebiti we gazy-2020” atly halkara forumy geçiriler. Bu halkara forumyna gatna√Ö≈∏mak üçin dünýäni√ÖÀÜ 20-den gowrak ýurdundan hökümet wekiliýeti bilen bir hatarda kompaniýalary√ÖÀÜ, guramalary√ÖÀÜ we söwda √Ö≈∏ereketlerini√ÖÀÜ
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan’ın Tarafsızlık yıldönümü Uşak’ta kutlandı

Türkmenistan’da 2020 yılının ‘Türkmenistan – Tarafsızlık Ülkesi’ ülkesi ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü vesilesiyle etkinlik düzenlendi. İki ülke milli marşlarının çalınması ile...

Türkmenistan’ın koronavirüs ile mücadelesi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hastalıkların Yayılmasıyla Mücadele Olağanüstü Komisyon Başkanı Pürli Agamuradov ve Sağlık Bakanı Nurmuhammet Amannepesov...

Türkiye’de Türkmenistan’ın ‘Tarafsızlık’ konseri

25 Şubat 2020 tarihinde Türkiye’nin Karabük üniversitesinde Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü ve 2020 yılı ‘Türkmenistan-Tarafsızlık Yurdu’ sloganı dolayısıyla Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçiliği tarafından konser programı...

Türkmenistan Yabancı yatırımlar hukuku Dubai’deki sunumum konusu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde devam edem Uluslararası Petrolgaz Road Show Forumu’nda Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Av. Dr.Döwran Orazgylyjow Türkmenistan’ın yabancı...