8.9 C
Istanbul
03/07/2020 20:02

Monthly Archives: February, 2020

Katar Döwletiniň Paýtagtynda Türkmen-Katar Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

2020-nji ýylyň 29-njy fewralynda Doha şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Katar Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, Daşary işler ministri Şeýh Mohammed bin Abdulrahman Al...

“Starbucks” Hytaýdaky dükanlaryny täzeden açdy

ABŞ-nyň dünýä belli “Starbucks” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Kewin Jonson Hytaýdaky kofe dükanlarynyň 85 göteriminiň täzeden açylandygyny mälim etdi. “Starbucks” kompaniýasy Hytaýyň Uhan şäherinde ýüze...

Köp ýyldan soň tapylan el torbasy

1957-nji ýylda ýitirilen gyzyl reňkdäki el torbasy ABŞ-nyň Ogaýodaky demirgazyk Kanton orta mekdebiniň diwaryndan tapyldy. Ony bir gyz 63 ýyl mundan ozal ýitiripdi. Ogaýodaky...

100 ýaşly zenanyň 25-nji doglan güni

Mälim bolşy ýaly, fewral aýynyň 29-y 4 ýyldan bir gezek gelýär. 29-njy fewralda doglan adamlar doglan günlerini 4 ýylda bir gezek belleýärler. Şeýle ýagdaýlaryň...

Şamyradowyň maksady ― Ýewropa

«Rostowyň» özbegistanly hüjümçisi Eldor Şamuradowyň tiz wagtda Russiýanyň Premier ligasyny terk etmegi mümkin. Bu barada «ProSportsManagement» menejerlik kompaniýasyna salgylanyp, «Sport-Ekspress» habar berýär. Habarda aýdylyşy ýaly,...

5G tizlikli ilkinji planşet

«Huawei» kompaniýasy 5G tizlikli internetde işleýän planşeti öndürdi. «Huawei MatePad Pro 5G» diýlip, atlandyrylýan planşet häzirkizaman internetiň iň ýokary tizligine tap getirip bilýän az...

Kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň şeýle hem “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde gurnamagynda ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda kiçi futbol boýunça...

Aýyň täze kiçi görnüşi tapyldy

Ýer orbitasynda Aýyň täze kiçi şekilli görnüşi tapyldy. Arizona uniwersitetiniň  «Catalina Sky Survey» ylmy kollejiniň gözleg işlerini geçirýän ýaş hünärmenleri Kaçper Wežços we Teodor...

Dünýäniň iň uly ulagy synag edilýär

“Anglo American” kompaniýasy tarapyndan öndürilen “ENGIE” kysymly iň uly ulagy Afrikada synag edilip başlandy. Alternatiw energiýa çeşmelerinden peýdalanyp, işlejek bu ulagyň agramy 290 tonna...

“El Klasikoda” deňlik bozularmy?

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynda “Real Madrid” topary bilen “Barselona” toparynyň arasyndaky duşuşyk “El Klasiko” diýlip atlandyrylýar. Dünýäniň ähli ýerinde bu iki toparyň arasyndaky duşuşyga...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Ýewropada bitewi töleg ulgamy peýda bolar

Öňümizdäki ýylda Ýewropa Bileleşiginde täze umumy ýewropa töleg ulgamy dörediler. Ol hem “European payments initiative (EPI)” diýlip atlandyrylar. Bu töleg ulgamyny döretmek işine Fransiýadan,...

Leroý Sane “Bawariýa” toparyna geçdi

Germaniýanyň Mýunhen toparynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, 2025-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli 24 ýaşly futbolçy bilen şertnama baglaşyldy. Geljek hepde ýarym goragçynyň täze möwsüme...

“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary

“Hopper HQ Instagram” gözden geçiriş hyzmaty “Instagram” jemgyýetçilik tory arkaly iň köp pul gazanan meşhurlaryň sanawyny çykardy. Sanawyň başynda 1 million dollar gazanan Golliwudyň...

Iň meşhur daşary ýurt filmleri (IMDb iýul maglumatlary)

Daşary ýurt filmlerine tomaşa etmek isleýänler üçin kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň we dünýäniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan...