8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:37

Monthly Archives: February, 2020

Katar Döwletiniň Paýtagtynda Türkmen-Katar Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

2020-nji ýylyň 29-njy fewralynda Doha şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Katar Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, Daşary işler ministri Şeýh Mohammed bin Abdulrahman Al...

“Starbucks” Hytaýdaky dükanlaryny täzeden açdy

ABŞ-nyň dünýä belli “Starbucks” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Kewin Jonson Hytaýdaky kofe dükanlarynyň 85 göteriminiň täzeden açylandygyny mälim etdi. “Starbucks” kompaniýasy Hytaýyň Uhan şäherinde ýüze...

Köp ýyldan soň tapylan el torbasy

1957-nji ýylda ýitirilen gyzyl reňkdäki el torbasy ABŞ-nyň Ogaýodaky demirgazyk Kanton orta mekdebiniň diwaryndan tapyldy. Ony bir gyz 63 ýyl mundan ozal ýitiripdi. Ogaýodaky...

100 ýaşly zenanyň 25-nji doglan güni

Mälim bolşy ýaly, fewral aýynyň 29-y 4 ýyldan bir gezek gelýär. 29-njy fewralda doglan adamlar doglan günlerini 4 ýylda bir gezek belleýärler. Şeýle ýagdaýlaryň...

Şamyradowyň maksady ― Ýewropa

«Rostowyň» özbegistanly hüjümçisi Eldor Şamuradowyň tiz wagtda Russiýanyň Premier ligasyny terk etmegi mümkin. Bu barada «ProSportsManagement» menejerlik kompaniýasyna salgylanyp, «Sport-Ekspress» habar berýär. Habarda aýdylyşy ýaly,...

5G tizlikli ilkinji planşet

«Huawei» kompaniýasy 5G tizlikli internetde işleýän planşeti öndürdi. «Huawei MatePad Pro 5G» diýlip, atlandyrylýan planşet häzirkizaman internetiň iň ýokary tizligine tap getirip bilýän az...

Kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň şeýle hem “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde gurnamagynda ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda kiçi futbol boýunça...

Aýyň täze kiçi görnüşi tapyldy

Ýer orbitasynda Aýyň täze kiçi şekilli görnüşi tapyldy. Arizona uniwersitetiniň  «Catalina Sky Survey» ylmy kollejiniň gözleg işlerini geçirýän ýaş hünärmenleri Kaçper Wežços we Teodor...

Dünýäniň iň uly ulagy synag edilýär

“Anglo American” kompaniýasy tarapyndan öndürilen “ENGIE” kysymly iň uly ulagy Afrikada synag edilip başlandy. Alternatiw energiýa çeşmelerinden peýdalanyp, işlejek bu ulagyň agramy 290 tonna...

“El Klasikoda” deňlik bozularmy?

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynda “Real Madrid” topary bilen “Barselona” toparynyň arasyndaky duşuşyk “El Klasiko” diýlip atlandyrylýar. Dünýäniň ähli ýerinde bu iki toparyň arasyndaky duşuşyga...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...