TEHNOLOGIÝA

2020-nji ýylyň iň gowy netbuk kompýuterleri

Häzirki wagtda tehnologiýalaryň ähli görnüşleri barha pajarlap ösýär. Şolaryň hatarynda hem netbuklar hem özüniň dürli aýratynlyklary bilen biri-birinden tapawutlanýar. Her bir adam üçin işlemäge hem-de okamaga iň ygtybarly enjam bolan netbuk kompýuterleri biziň gündelik ulanýan enjamymyza öwrüldi. Olar diňe bir işlemek üçin däl-de eýsem ýanyňda götermek üçin hem oňaýlydyr. Ynha, ýakynda şu ýylyň iň gowy netbuk kompýuterleri yglan edildi. Olar aşakdaky sanaw boýunça tanşyp bilersiňiz.

  1. 1. Dell XPS 13 (2020)
  2. 2. Macbook Air (2020)
  3. 3. Asus Rog Zephyrus G14
  4. 4. Macbook Pro (16-Inch, 2019)
  5. 5. Hp Elite Dragonfly
  6. 6. Hp Spectre X360 13 (Late 2019)
  7. 7. Lg Gram 17
  8. 8. Dell Xps 15 (2019)
  9. 9. Microsoft Surface Laptop 3
  10. 10. Lenovo Yoga C740

 

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar