SPORT

2020-nji ýylda milli ýygyndylaryň duşuşyklary bolmaz

FIFA we UEFA 2021-nji ýyla çenli milli ýygyndylaryň arasyndaky duşuşyklary geçirmezlik kararyna geldiler. Bu barada FIFA-nyň wise-prezidenti we KONKAKAF-yň prezidenti Wiktor Montalýani habar berdi.

Onuň aýtmagyna görä, FIFA we UEFA üçin häzir esasy maksat milli çempionatlary tamamlamakdyr. Milli ýygyndylaryň arasyndaky halkara duşuşyklar bolsa futbolçylarynyň saglygyna howp salyp biler.

2021-nji ýylda geçiriläýende hem, milli ýygyndylaryň arasyndaky duşuşyklara tomaşaçylaryň goýberiljekdigi heniz belli däl. Şeýle hem UEFA baharyň ahyryna çenli ähli milli çempionatlary tamamlamagyň ýollaryny gözleýär.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri