2017 Yılında 873 Tesis İnşa Edilecek

2017 yılında Türkmenistan’da inşaat sektörüne 42 milyar 700 milyon manat yatırım yapılması hedeflenmektedir. Bunun 34 milyar 900 milyon manatı üretim amaçlı tesislerin, 7 milyar 800 milyon manatı ise sosyal amaçlı tesislerin inşaatı için harcanacak.

2017 yılının yatırım programı kapsamında toplam 873 tesisin inşa edilmesi öngörülmektedir. Bunların 262 üretim ve 611 sosyal amaçlı tesisler inşa edilecektir. Bu kapsamda, yeni hastaneler inşa edilecek, mevcut olan yeniden onarılacak. Bunun yanı sıra sağlık ocakları, kreşler, okullar ve kültür merkezleri kurulacak.

Ayrıca, konut inşasına da hız verilecek. Devlet ve özel sektör tarafından kentlerde ve ilçelerde konutlar inşa edilecek.

 

Özel Sektörün Üretim Payı Yüzde 40 arttı

Türkmenistan’da özel sektörün desteklenmesi konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. 2016 yılında özel sektörün sanayi üretim payı yüzde 40 oranına ulaştı. Özellikle, inşaat malzemeleri üretiminde yerli firmalarının çokluğu dikkatlerden kaçmadı.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Geçen sene ülkenin çeşitli bölgesinde desenli seramik tuğla, boru ve kablo, alçı ve alçı ürünleri ve diğer inşaat malzeme üretim tesisleri işletmeye açıldı. 

Bunun yanı sıra halı ve halı ürünleri üretim tesisleri hizmete açıldı. Ayrıca, toplu mobilya üretim tesisleri açıldı. 18 mobilya işletmesi ile ülkenin mobilya ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor. Bütün yeni açılan işletmeler 9 bin istihdam oluşturdu.

Öte yandan, özel sektör tarafından üretilen gıda ve tarım ürünleri üretiminde de yüzde 68 oranında bir artış görüldü. Et ve et ürünleri, yumurta, sucuk, çeşitli pasta ve şekerleme ürünlerinin büyük bir kısmı özel sektörde üretilmektedir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” halkara ulag geçelgesiniň mümkinçiliklerini açmaga goldaw bermegi maksat edinýär
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar