20-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 20-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +20°, gündizine … Continue reading 20-nji sentýabrdaky howa maglumaty