20-nji martda ählihalk bag ekmek çäresi geçiriler

Şu ýylyň 20-nji martynda ähli halk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti degişli resminama gol çekdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Şol mejlisde 20-nji martda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky resminama gol çekildi. Döwlet Baştutanymyz bag … Continue reading 20-nji martda ählihalk bag ekmek çäresi geçiriler