TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

20-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 20-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +23° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyň basyşy 730 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ar­ça­bil­de: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22°, gündizine +34… +36° maýyl bolar. Howanyň basyşy 704 mm, çyglylygy 10 — 30 %

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +29° maýyl, gündizine +35… +40°, kenarýaka etraplarynda +33… +38° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 747 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Awazada: howa +35… +37°, basyşy 754 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Balkanabat şäherinde: howa +38… +40°, basyşy 755 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar

Änew şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Tejen şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Mary welaýatynda:  açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Baýramaly şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +34… +39°
yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 737 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 730 mm, çyglylygy 5 — 25 %. 2021-nji ýylyň 19-njy awgustynda atmosfera howasynyň düzümindäki tozanyň möçberiniň kadadan 7 % köp bolandygy hasaba alyndy.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +33…
+38° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 749 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan sanawa haýsy ýokary okuw mekdepleri girýär?

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle