JEMGYÝET

2-nji oktýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 2-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +10… +12°, gündizine +19… +21° maýyl bolar. Howanyň basyşy 738 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9… +11°, gündizine +18… +20° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 714 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9… +14°, gündizine +18… +23°, kenarýaka etraplarynda +15… +20° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +18… +20°, basyşy 765 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Awazada: howa +17… +19°, basyşy 763 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Balkanabat şäherinde: howa +21… +23°, basyşy 767 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +12°, gündizine +17… +22° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +20… +22°, basyşy 746 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Tejen şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 750 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7… +12°, gündizine +18… +23° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +21… +23°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Baýramaly şäherinde: howa +20… +22°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6… +11°, gündizine +18… +23° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +19… +21°, basyşy 750 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Kerki şäherinde: howa +21… +23°, basyşy 743 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2… +7°, gündizine +12… +17° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +15… +17°, basyşy 765 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Köneürgenç şäherinde: howa +13… +15°, basyşy 763 mm, çyglylygy 45 — 65%.

 

Samsunda medeni çäre : Garaşsyzlyk baýramy

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar