TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

2 milliard dollara ýakyn aksiýalary satdy

Häzirki wagtda dünýäniň iň baý adamy hasaplanylýan «Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Žeff Bezos Ýer ýüzündäki iň uly onlaýn-reýetleriniň 1,899 milliarddan gowrak möçberdäki aksiýalaryny satdy.

Habara görä, Bezos kompaniýanyň 900 müňden gowrak aksiýasyny 29 ― 31-nji iýul günleri üç tapgyrda satdy. Aýdylyşy ýaly, aksiýalyň her biri 1,9 müň dollardan satyldy. Häzir kompaniýanyň elinde aksiýalaryň ýene-de 58 milliondan gowragy galdy.

Bezos 2017-nji ýylda-da başga bir kompaniýany ― «Blue Origini» maliýeleşdirmek üçin umumy bahasy 1 milliard dollara barabar aksiýalary satypdy.

Häzir onuň şahsy baýlygy 131 milliard dollara barabardyr. Milliarder 2018-nji ýyldan bäri «Amazondan» başga-da, «Blue Origine» hem eýeçilik edýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle