TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 30-njy ýanwar

Oglan atlary:

  1. Ata- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň ady dakylan’’ diýmek.
  2. Atabaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň ady dakylan ogul döwletli bolsun’’ diýmek.
  3. Atabal- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň ady dakylan süýji dilli çaga’’ diýmek.
  4. Atabally- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Atasynyň ady dakylan süýji dilli çaga’’ diýmek.

5.Atabeg –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Ata terbiýesini birinji beg bolup ýetişsin’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bibijennet-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli gyz eşretli durmuşda ýaşasyn’’ diýmek.

7.Bibijeren-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli we keýik ýaly çalasyn gyz’’ diýmek.

8.Bibizinet- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli bezemen gyz’’ diýmek.

9.Bibimerýem-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Allanyň halany’’ diýmek.

10.Bibinabat– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Derejesi belent we nabat ýaly süýjii dilli gyz’’ diýmek.

30-njy ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle