TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 10-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Amanöwez- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öňki ýoldan çaganyň ornuna gelen ogul sag-aman ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.
  2. Amansapar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sapar aýynda doglan çaga aman-sag ýaşasyn’’ ýa-da ,,Sapara gidenler sag-aman dolansyn’’ diýmek.
  3. Amansary- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sary, nurana ogul sag-aman ýaşasyn’’ diýmek.
  4. Amansaçly – bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Saçly doglan çaga sag-aman we uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  5. Amanseýit-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Sag-aman ömür sürsin, bagtly bolsun’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Annabagt-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gyz bagtly bolsun’’ diýmek.
  2. Annabibi-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan belent derejeli gyz’’ diýmek.
  3. Annabike- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan hormatly gyz’’ diýmek.
  4. Annagözel-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gözel gyz’’ diýmek.

10.Annadursun– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan gyz dursun, ölmesin’’ diýmek.

 

10-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle