TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

17-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 17-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyňbasyşy 729 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +21°, gündizine +34… +36° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 703 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üytgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25°, gündizine +31… +36°, kenarýaka etraplarynda +27… +32° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 747 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Awazada: howa +29… +31°, basyşy 754 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkanabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 753 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 729 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Tejen şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14… +19° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 748 mm, çyglylygy 10 — 30%.

 

Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi

Ýene-de okaň

Türkmenistan Portugaliýa ilçi belledi

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle