JEMGYÝET

17-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 17-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +22° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyňbasyşy 729 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +21°, gündizine +34… +36° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 703 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Balkan welaýatynda: üytgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25°, gündizine +31… +36°, kenarýaka etraplarynda +27… +32° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 747 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Awazada: howa +29… +31°, basyşy 754 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkanabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 753 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 729 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Tejen şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Baýramaly şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14… +19° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Kerki şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +15… +20°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 748 mm, çyglylygy 10 — 30%.

 

Döwlet münberiniň toplumy ulanmaga berildi

Ýene-de okaň

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 24-nji sentýabrda geçiriler