TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

16 ýyldan soň “Premier Liga” dolandy

Angliýanyň “Championship” ligasynda çykyş edýän “Leeds United” topary 16 ýyldan soňra täzeden ýokayr liga bolan “Premier Liga” çykmagy başardy. Topar ikinji ligada çempion bolmagy başardy.

Marselo Bielsanyň tälimçiliginde bu topar 87 utuk toplap, ligada birinji ýa-da ikinji ornuny mäkämleşdirdi. Ikinji liganyň tamamlanmagyna 2 hepde galdy. “Leeds United” toparynyň dynç güni “Derby County” topary bilen geçirjek duşuşygy birinjilik üçin möhümdir.

Angliýanyň “Championship” ligasynda 3 gezek çempion bolan “Leeds United” iň soňky gezek 2003/2004-nji ýylyň möwsüminde “Premier Ligada” çykyş edipdi.

Ýene-de okaň

Katar -2022: nobat 1/4 finalda

Katar-2022: rekordlaryň çempionaty

Katar-2022: 36 ýyldan soňra Marokkonyň üstünligi

Teswirle