TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

15-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 15-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +20°, gündizine +33… +35° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24°, gündizine +31… +36°, kenarýaka etraplarynda +25… +30° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +28… +30°, basyşy 752 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Awazada: howa +27… +29°, basyşy 759 mm, çyglylygy 50 — 70%.

Balkanabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 758 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Änew şäherinde :howa + 3 4 . . . +36°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 743 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 740 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Baýramaly şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 737 mm, çyglylygy 5 — 25%.

Daşoguz welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 5 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +12… +17°, gündizine +28… +33° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +31… +33°, basyşy 752 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Köneürgenç şäherinde: howa +29… +31°, basyşy 753 mm, çyglylygy 20 — 40%.

 

Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle