TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

15-nji iýuldan uçar gatnawlaryna başlamakçy

Russiýa Federasiýasy 15-nji iýuldan başlap, bölekleýin esasda halkara uçar gatnawlaryny ýola goýmagy maksat edinýär. Bu barada ýurduň metbugat gulluklary awiakompaniýalaryň wekillerine salgylanyp habar berýärler. Ilkinji tapgyrda 15 ýurda gatnawlary başlamak göz öňünde tutulýar.
Ilkibaşda Russiýa Federasiýasy serhetleşýän Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlary bilen serhetlerini açmagy meýilleşdirýär. Täjirçilik maksatly awia gatnawlary dünýäniň ähli ýurdy bilen amala aşyrmak mümkinçiligi göz öňünde tutulýar.
Halkara gatnawlary ilkinji tapgyrda iri awiakompaniýalar bilen başlamak meýilleşdirilýär. Bu gatnawlarda arassaçylyk düzgünleriniň berk berjaý edilmegi esasy şert bolup durýar.
Russiýa koronawirus ýokanjy sebäpli mart aýynyň ahyrynda ähli halkara gatnawlaryny ýatyrdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle