MEDENIÝET

15-nji aprel Bütindünýä sungat güni

Her ýylyň aprel aýynyň 15-ine dünýäniň dürli künjeklerinde Bütindünýä sungat güni ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. Onda ençeme döwletiň ýörite sungat ojaklarynda medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar. Bu baýramçylygyň 15-nji aprelde bellenilip geçilmeginiň asyl sebäpleriniň biri-de alymlaryň çaklamalaryna görä, 15-nji aprel Leonarda da Winçiniň doglan günüdir. Bu baýramçylyk mynasybetli guralýan çäreler dünýädäki sungatyň muşdaklarynda ýakymly täsir galdyrýar. Bu diňe bir döwletler tarapyndan bellenilip geçilmän, eýsem halkara guramalar tarapyndan hem giň gerimde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylygy ÝUNESKO halkara guramasy hem ýokary guramaçylykly belläp geçýär.

Ýene-de okaň

“BAFTA” baýraklarynyň ýeňijileri belli boldy

Ata Watan Eserleri

Gazagystanda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçiriler

Türkmenistanda Buddanyň heýkelini öwrenmek işi dowam etdirilýär

Türkmen estrada ýyldyzlarynyň şowhunly konsertleri

Türkmenistanly kinorežissýor Eýranda geçirilen Fajr kinofestiwalyna gatnaşdy

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy