TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

14-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 14-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +21°, gündizine +32… +34° maýyl bolar. Howanyňbasyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23°, gündizine +30… +35°, kenarýaka etraplarynda +24… +29° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 750 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Awazada: howa +26… +28°, basyşy 757 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkanabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +17… +22°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Tejen şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 741 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14… +19°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +34… +36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Baýramaly şäherinde : h o w a +33… +35°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +14… +19°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Kerki şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +13… +18°, gündizine +27… +32° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde : h o w a +28… +30°, basyşy 753 mm, çyglylygy 10 — 30%.

Köneürgenç şäherinde: howa +27… +29°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.

 

14-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle