14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni

Her ýyl 14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni, birmeňzeş standartlary döretmek bilen baglanyşykly hereketleriň ähmiýetine adamlaryň ünsüni çekmek we on müňlerçe adamyň goşandyny gazanmak üçin döredilen halkara senedir. 1946-njy ýylyň bu güni Londonda milli standartlar guramalarynyň konferensiýasy açyldy. SSSR-i goşmak bilen 25 ýurda 65 delegat gatnaşdy. Işleriniň netijesi, Halkara standartlaşdyryş guramasy, … Continue reading 14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni