TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

14-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 14-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Aşgabatda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +24° maýyl, gündizine +35… +37° yssy bolar. Howanyňbasyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26… +31° maýyl, gündizine +35… +40°, kenarýaka etraplarynda +33… +38° yssy bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +36… +38°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Awazada: howa +35… +37°, basyşy 752 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Balkanabat şäherinde: howa +37… +39°, basyşy 759 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +35… +37°, basyşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Tejen şäherinde: howa + 3 4 . . . +36°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +32… +37° yssy bolar.

Mary şäherinde : howa + 3 4 . . . +36°, basyşy 738 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baýramaly şäherinde: howa +33… +35°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +31… +36° maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Kerki şäherinde : howa +33… +35°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +16… +21°, gündizine +30… +35° maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +32… +34°, basyşy 752 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +30… +32°, basyşy 754 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

 

Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberiler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle