DÜNÝÄ

13-nji awgust Halkara çepbekeýler güni

Halkara çepbekeýler güni her ýylyň 13-nji awgustynda bellenilip geçilýär. Bu çepbekeýleriň özboluşlylygyny we käbir tapawutlylygyny ýüze çykarmak maksady bilen döredildi. Bu sene ilkinji gezek 1976-njy ýylda “Lefthanders International” guramasyny esaslandyryjysy Kampbell tarapyndan bellenildi.

Erkek adamlar çep elini zenanlara görä köp ulanmagy halaýarlar. Dünýäde takmynan 708 million çepbekeý bardyr. Umuman aýdylanda dünýä ilatynyň 7-8% göterimi çepbekeýdir.

Çepbekeýler örän zähmetsöýer, zehinli adamlar bolup ýetişýärler. Alymlaryň geçiren barlaglarynda hem duş gelmek bolýar.

Dünýäniň käbir meşhur çepbekeý adamlarynyň atlaryny size ýetirmegi makul bildik.

Dünýäniň meşhur çepbekeý adamlary

Kerim Gurbannepesow – Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

Mikalenjelo – italiýan suratkeşi.

Nil Armstrong – amerikan astonauty

Diego Maradona – argentinaly futbolçy.

Bill Geýts – «Microsoft» kompaniýasynyň esaslandyryjysy.

Mark Sukerberg – «Facebook» platformasynyň esaslandyryjysy.

Stiw Jobs – «Apple» kompaniýasynyň esaslandyryjysy.

Leonardo da Winçi – italiýan suratkeşi.

Ýuliý Sezar – rim syýasatçy.

Justin Biber – amerikan aýdymçy.

Eminem – aýdymçy (rapper)

Isak Nýuton – fizik alym.

Mark Tweýin – amerikan ýazyjy

Anjelina Jolie – amerikan aktrisa

Barak Obama – ABŞ-nyň 44-nji Prezidenti

Ýene-de okaň

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutladylar

Merkezi Aziýa-Ýaponiýa sammitini geçirmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan-BAE: energetika pudagynda daşky gurşawy goramak