TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

12-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 12-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde maglumat çap edildi.

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24… +26° maýyl, gündizine +37… +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

 Ar­ça­bil­de: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +25° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 706 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +28° maýyl, gündizine +35… +40° yssy, kenarýaka etraplarynda +31… +36° maýyl bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

 Awa­za­da: howa +33… +35°, basyşy 751 mm, çyglylygy 35 — 55 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 30 — 50 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +35… +40° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 732 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Te­jen şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 737 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

 Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21… +26° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 735 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 738 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22… +27° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

 Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +35… +37°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

 Ker­ki şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 733 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

 Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +35… +37°, basyşy 748 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +34… +36°, basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Italiýa – Ýewropanyň täze çempiony

 

 

 

Ýene-de okaň

Döwlet Dumasynyň Başlygy şu gün Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle