TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

11-nji awgustdaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 11-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Aş­ga­bat­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23… +25° maýyl, gündizine +36… +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 730 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25… +30° maýyl, gündizine +35… +40°, kenarýaka etraplarynda +34… +39° yssy bolar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 748 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Awa­za­da: howa +36… +38°, basyşy 753 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +38… +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20… +25° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Änew şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Te­jen şä­he­rin­de: : howa +36… +38°, basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +33… +38° yssy bolar.

Ma­ry şä­he­rin­de: howa +35… +37°, basyşy 736 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Baý­ramaly şä­herinde: howa +36… +38°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 —
14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +18… +23° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +36… +38°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19… +24° maýyl, gündizine +34… +39° yssy bolar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: howa +37… +39°, basyşy 750 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kö­neür­genç şä­he­rin­de: howa +35… +37°, basyşy 751 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Rugsatnama zerurlyk bolar

 

 

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle