TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

103 ýaşly zenanyň rekordy

103 ýaşyndaky Rut Larsson Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. Şwesiýaly zenan paraşýutdan bökmek boýunça rekordyň eýesi bolup, ol bu ugurda iň garry adam hökmünde bellenildi.

Rut Larsson 90 ýaşynda asman giňişligi bilen gyzyklanyp başlady. Ol howa şarynda uçup gördi. 2019-njy ýylda ol 101 ýaşynda paraşýutdan böküpdi.

Şol döwürde onuň bu synanyşygy dünýä rekordy bolmandy. Rut Larssondan birnäçe aý ozal maerikaly Ketrin Hodžes 103 ýaşynda paraşýutly böküp, rekordy goýupdy.

Rut Larsson täzeden synanyşyp, 103 ýaşynda rekordy täzelemegi başardy. Ol bu synanyşygy Şwesiýanyň Mutala şäherinde amala aşyrdy.

 

 

31-nji maý – temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

 

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle